Sammenhengende sykkelveg øst i Oslo

Sammenhengende sykkelveg øst i Oslo
Barn fra Furustien og Scala barnehage markerer åpningen av sykkelvegen assistert av byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen (til venstre), samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og nestleder i bydelsutvalget i Alna, Børge Ingvaldsen. Bilde: Anders Haakonsen

Åpningen ble markert av barn fra Furustien og Scala barnehage med assistanse av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og lokalpolitikere. Ministeren måtte heve stemmen skikkelig for å bli hørt under åpningen, men ikke på grunn av opposisjonen. Trafikken på E 6 som dundret forbi noen få meter unna, satte sitt sterke preg på arrangementet.

Det kunne likevel vært mye verre. Mellom E 6 og sykkelvegen er det satt opp sammenhengende støyskjerm som demper trafikkstøyen betydelig.En halv kilometer kortere

Den 1 650 meter lange nyåpnete strekningen går mellom Jerikoveien og Skanseveien. Dette har vært en «missing link» lenge. Vest for Jerikoveien og øst for Skanseveien har sykkelvegen vært på plass i flere år.

Før den siste biten ble tatt i bruk, måtte syklistene tråkle seg gjennom senterområdet på Furuset. Ruten var ikke bare uhensiktsmessig, den var også en halv kilometer lengre enn den nye sykkelvegen, som går parallelt med E 6.Tålte ikke rystelser

Økonomien er trolig den viktigste årsaken til at denne strekningen ble stående igjen så lenge. Forholdene var langt fra ideelle for anlegg av sykkelveg. Nå går den på høye fyllinger, gjennom skjæringer og på støttemurer.

Ved Fürst Medisinsk Laboratorium planla Vegvesenet å stenge E 6 noen netter så entreprenøren kunne sprenge ut en stor skjæring. Den planen ble skrinlagt da man fikk vite de medisinske prøvene i laboratoriet kunne ta skade av rystelsene. I stedet ble hele skjæringen pigget ut. For å få tilgang med nødvendig utstyr til piggingen måtte et felt på E 6 stenges i et halvt års tid.Tillatt å gå

På nesten halvparten av den nye strekningen er det både sykkelveg og fortau, for øvrig er det bare sykkelveg, men det er ikke forbudt å gå på den.

55 millioner kroner kommer regningen på. 39 millioner bevilges over statsbudsjettet, de siste 16 er bompenger.

Anleggsarbeidet ble igangsatt i mars i fjor. Det er utført av HAB Construction. Den siste asfalten kom på plass 1. juli. Prosjekteringen er utført av Reinertsen.

Les mer om: