PROSJEKTER

Sammenhengende midtdeler Arendal - Kristiansand

 - Midtrekkverk er et tiltak som virker. Her vil det  bli spart både lidelser og liv, fastslo fylkesordfører i Aust-Agder, Bjørgulv Sverdrup Lund, under åpningen av nytt midtrekkverk på parsellen Temse - Frivoll på E18 i Grimstad.

Åpning av midtrekkverk på E18 Temse - Frivoll. Grimstads ordfører Hans Antonsen, foretok den høytidelige snorklippingen godt assistert av (t.v.) regionvegsjef Kjell Inge Davik og fylkesordfører i Aust-Agder Bjørgulv Sverdrup Lund.
Åpning av midtrekkverk på E18 Temse - Frivoll. Grimstads ordfører Hans Antonsen, foretok den høytidelige snorklippingen godt assistert av (t.v.) regionvegsjef Kjell Inge Davik og fylkesordfører i Aust-Agder Bjørgulv Sverdrup Lund.
Thor Søndenaa
21. nov. 2012 - 11:20
Vis mer

Videre ble Statens Vegvesen tildelt en solid porsjon ros av Lund fordi prosjektet ble ferdigstilt i forkant av årets sommerferietrafikk.

 - En milepæl og en stor dag, var ordene fra regionvegsjef Kjell Inge Davik, som var storfornøyd med at åpningen samtidig markerte et sammenhengende midtrekkverket på E18 mellom Arendal og Kristiansand..

Flunkende nytt midtrekkverk og oppgradert veg møtte sommerturistene på E18 mellom Temse og Frivoll i Grimstad.
Flunkende nytt midtrekkverk og oppgradert veg møtte sommerturistene på E18 mellom Temse og Frivoll i Grimstad.
 

Særdeles viktig arbeid

 - Dette er noe av det viktigste vi i Vegvesenet jobber med, sa Davik videre og trakk fram de samlede kostnadene for de drøyt 19 km mellom Arendal og Grimstad: 290 mill 2012 kr.

 - Bare 10% av kostnadene for en 4-felts veg på samme strekningen! Dette er godt investerte penger når vi vet at en dødsulykke er kostnadsberegnet til ca. 30 mill. kr. I tillegg kommer den personlige tragedien for alle som rammes av en slik ulykke.

 

Ulykkesstrekning sikret

Ordfører i Grimstad, Hans Antonsen, klippet snoren og uttrykte også stor glede over at en vegstrekning han personlig hadde bekymret seg mye over, nå var blitt sikret.

Tall fra Statens Vegvesen viser at der i perioden 2002 - 2011 har vært to dødsulykker samt mer enn 20 større og mindre ulykker mer enn 50 personer skadd - ikke medregnet  polititjenestemannen som ble kjørt ned og drept ved Grimstadporten tunnel for noen år siden.

Allerede tidlig i august demonstrerte det nyåpnede rekkverket sin nytteverdi da en større ulykke trolig ble avverget. En personbil og et utrykningskjøretøy på øvelse kolliderte i Vik-krysset. Utrykningsbilen endte i det flunkende nye midtrekkverket i stedet for over i motgående kjørefelt på en dag med høy ferietrafikk.

 

Omfattende utbedringer

Parsellen Temse - Frivoll som fikk sin offisielle åpning 28. juni, er 4,5 km lang. Den nye vegbredden er på minst 12,5 m - noen steder større pga. at vegen tidligere var tre-felts. Flere andre omfattende utbedringer er også utført.

 

Tre entrepriser

Arbeidet ble delt mellom

Oppdelingen har medført at en rekke underentreprenører har vært i sving på hver sin bit av anlegget. F.eks. er rekkverk/midtrekkverk delt mellom Autovernmontasje og Mesta Drift. Mens belysning/elektriske installasjoner har vært satt ut til både Mesta Elektro og Otera på hver sin parsell.

 

Råkjøring i vegarbeidsområder

Mye av arbeidene utenom Bie-tunnelen har foregått samtidig med at vegen har ligget åpen for trafikk (ÅDT ca 14000). Prosjektleder i  AF-gruppen, Arne Olav Hageland peker på de til tider store utfordringene dette har bydd på for arbeiderne. Han legger ikke skjul på at hastigheten på gjennomgangstrafikken har gitt grunn til bekymring. Både personbiler og  tungtrafikk har åpenbart hatt vansker med å forholde seg til de skiltede fartsgrensene.

Likevel er prosjektet gjennomført med null skader. - en god grunn til å gi honnør til arbeidsstokken.

 

En rekke representanter fra hoved- og underentreprenører, politiske myndigheter og Statens Vegvesen var tilstede under den formelle åpningen av nytt midtrekkverk på E18 mellom Frivoll og Temse i Grimstad. Helt t.h. regionvegsjef Kjell Inge Davik, fylkesordfører i Aust-Agder Bjørgulv Sverdrup Lund (med ryggen til ) og ordfører i Grimstad, Hans Antonsen.
En rekke representanter fra hoved- og underentreprenører, politiske myndigheter og Statens Vegvesen var tilstede under den formelle åpningen av nytt midtrekkverk på E18 mellom Frivoll og Temse i Grimstad. Helt t.h. regionvegsjef Kjell Inge Davik, fylkesordfører i Aust-Agder Bjørgulv Sverdrup Lund (med ryggen til ) og ordfører i Grimstad, Hans Antonsen.
 

 

 

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.