NYHETER

Sammen om ny Sarpsborg-bru

Jernbaneverket og Sarpsborg kommune skal samarbeide om planleggingen av ny veg- og jernbanebru over Glomma.

Foto: Hilde Lillejord/Jernbaneverket
Foto: Hilde Lillejord/Jernbaneverket
Redaksjonen
22. okt. 2015 - 08:49

Fakta om prosjektene

  • Ny vegbru over Sarpsfossen inngår i Bypakke Nedre Glomma.
  • Tiltaket omfatter utbygging av ny 4-feltsveg mellom Sarpsborg sentrum og Dondern, der to felt er sambruks-/kollektivfelt. Prosjektet inkluderer også utvidelse av rv 111 ved Hafslund og tilrettelegging for sykkel og gange.
  • Jernbaneverket planlegger nytt dobbeltspor til Halden. Satsingen skal gi de reisende kortere reisetid, flere avganger og god regularitet.
  • Nasjonal Transportplan legger opp til at strekningen skal være ferdig frem til Seut ved Fredrikstad i 2024, til Sarpsborg i 2026 og til Halden i 2030.
  • Dobbeltsporet skal gå gjennom alle Østfoldbyene. Dette konseptet gir flest reisende og størst samfunnsnytte.

Planarbeidet som har vært gjort for veg og jernbane så langt viser at det er stort behov for en koordinert planlegging av forbindelsene for bil og tog. Riksantikvaren og Østfold fylkeskommune har også bedt om en slik felles planlegging.

– Det er nødvendig med en samkjøring av disse store planene for å kunne ta mest mulig hensyn til kulturminnene i området. Gjennom samarbeid skal vi finne frem til de beste løsningene for kryssing av Glomma med både veg og jernbane, sier assisterende planleggingsleder Alf Louis Solvang i Jernbaneverket.

I følge avtalen skal Jernbaneverket ha ansvar for å lage planprogram for felles kommunedelplan. Planprogrammet skal blant annet vise utredningskorridor for veg og jernbane, og klargjøre hvordan samarbeidet skal organiseres videre. Våren 2016 legges planprogrammet ut på offentlig høring.

– Vi har hatt flere gode møter med kommunen, og ser veldig frem til videre samarbeid om både planprogram og kommunedelplan, sier Solvang.

Det er foreløpig ikke avklart om det er én eller flere aktuelle korridorer for jernbanen over Glomma. Jernbaneverket jobber nå med en forstudie som skal klargjøre hvilke korridorer som skal tas med videre i planprogrammet for kommunedelplan. Sarpsborg kommune har to ulike traseer for ny vegbru, ett alternativ som følger dagens vegtrasé og ett alternativ med kryssing nord for dagens jernbanebru.

– Vi er opptatt av å finne den beste løsningen for Sarpsborg-samfunnet i denne viktige saken. Derfor er det gledelig at de store aktørene nå forplikter seg til å jobbe sammen for å finne en rask og god løsning, sier kommunesjef Sigmund Vister i Sarpsborg kommune.

Vister poengterer at det vil være svært viktig for kommunen at bygging av en ny vegforbindelse kan starte tidligst mulig. For å få til det kan det bli nødvendig å framskynde bygging av jernbanebru.

– Jeg er glad for at vi har kommet et skritt videre i det som vil bli et gigantisk samferdselsløft for hele byen, sier Vister.

Riksantikvaren, Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen vil også være sentrale i den videre prosessen.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.