NETTARKIV

Sammen om mindre risiko

Hovedmålet er å gi komplette risikoanalyser for feltutviklinger fra begynnelsen til slutt.

Når utfordringene ved utvikling av oljefelt i nye leteområder på sokkelen stiger, gir det rom for nye tjenester. De nye oljefeltene på Haltenbanken og i Norskehavet innebærer økt risikoeksponering for oljeselskapene og øvrige eiere av oljefeltene – både økonomisk og miljømessig.

Kompliserte strukturer

Flere av de nye oljefeltene ligger i til dels svært kompliserte geologiske strukturer, de ligger på dypt vann, har vanskelige bunnforhold og er i særdeles værharde områder.

– Det er økt vilje til å sette av midler til risikostyring i store utbyggingsprosjekter. Oljeselskapene søker etter risikoen i hele prosjektets levetid, sier Arvid Elvsborg i IPRM.

Ifølge Elvsborg må det meget avanserte metoder til for å få til slike helhetlige vurderinger. – Kundene søker etter å finne de beste løsningene med lavest risiko for både leting, utbygging og drift, transport og fjerning av utstyr. Ved å slå sammen kunnskapsbasene i Ipres og DNV, har vi et verktøy til å gjøre totale risikoanalyser.

Scenarier

Det er første gang at et selskap kan tilby slike tjenester. Ipress har gode verktøy for reservoaranalyser, mens DNV har lang erfaring fra risikovurderinger både teknisk og økonomisk. Dermed er det mulig å foreta gode vurderinger allerede fra letefasen i et mulig prosjekt, men det medfører også at reservoartilstanden blir med som beslutningsgrunnlag for alle endringer i en driftsfase.

Gjennom et prosjekts levetid har en rekke beslutninger avgjørende betydning for de tekniske løsningene som blir valgt samt for økonomien i prosjektet. For å bedre beslutningsunderlaget, bygges det opp en datamodell basert på forskjellige scenarier. I disse scenariene kan usikkerheten i prosjektet rangeres, slik at det er mulig å analysere hva som skjer ved å gjennomføre forskjellige tiltak. – Vi kan utføre analyser for oljeselskap direkte, eller vi kan brukes til tredjeparts verifikasjon for finansieringsinstitusjoner eller myndigheter. For kunden er det viktigste er at vi kan bruke verktøyet aktivt i alle faser av et prosjekt, og at våre analyser kan brukes som aktive styringsverktøy for å fatte de beste beslutningene – fordi vi tar vare på totaliteten i prosjektet, sier Elvsborg.

Vil ha samarbeid

Hittil har oljeselskapene foretatt slike analyser internt. Analysene er basert på egen kunnskap og erfaring samt data fra egne operasjoner, men oljeselskapene har vært lite villige til å dele på slike sensitive prosjektdata.

Oljevirksomhetene verden over samler på mye informasjon som forutsetter omfattende kunnskaper og teknologi om den skal utnyttes.

– For oss er det viktig å bygge kontinuitet i kompetansen, noe vi gjør gjennom systematisk å integrere nyinformasjon og vedlikeholde databasene. Skal erfaringene komme flere til gode, må det større åpenhet til. Med samarbeid mellom oljeselskapene kan det bli mindre risikofylte prosjekter.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.