OLJE OG GASS

Sammen om flytende produksjon

Bilde: KNUT STRØM
Knut Strøm
16. apr. 2008 - 08:07

Vestby: Basisressursene for det nye selskapet vil omfatte deler av selskapet med personer fra Scana AMT på Vestby, teknisk personell fra FPSOcean og hele virksomheten fra Newcastle-baserte Flexible Engineered Solutions Limited (FES) som de har kjøpt.

FES er en anerkjent leverandør av væskeoverføringssystemer og annet spesialutstyr til den internasjonale olje og gass industrien. Deres teknologi på flytbare produksjonsfartøy (FPSO) kompletterer den patentsøkte bøyeløsningen (Disconnectable Riser Buoy – DRB) til Scana og FPSOcean.

Det er antatt at det årlig er behov for 15 til 20 slike enheter det nye selskapet satser på. I første hele driftsåret venter de å oppnå en omsetning på rundt 300 millioner kroner.

Teknologipartner

Rolf Roverud som er konsernsjef i Scana mener at fellessatsingen posisjonerer selskapet som den ledende uavhengige teknologipartneren innen løsninger for det raskt voksende FPSO-markedet. Samtidig blir Scana en strategisk partner med sine teknisk avanserte komponenter og metallurgiske tjenester

Det nye selskapet vil fortsatt være lokalisert på Vestby, i Newcastle-området og i Oslo. De vil i starten ha rundt 45 ingeniører og prosjektledere.

– Dette vil styrke ingeniørstaben. Vi får en større produktportefølje, men det blir samtidig en del utfordringer også, sier konstruksjonssjef Petter Grinde hos Scana AMT. I ett og halvt år har han vært med på å utvikle det nye bøyesystemet som de skal levere til FPSOcean som har to oljetankere under ombygging i Dubai.

Ikke bare skal de levere bøyesystemet som muliggjør oppkobling av stigerør fra havbunnen mot skip, men også et lossesystem for olje fra skipet som blant annet har en lastetrommel som veier 100 tonn uten slanger. Trommelen har en diameter på seks meter.

Roterer

Bøyen som kobler skipet mot produksjonsanlegget på sjøbunnen er åtte meter i diameter, er 13 meter høy og veier 270 tonn. Den øverste delen av produksjonsbøyen med svivelen er under full produksjon i verkstedet på Vestby. Resten av bøyen produseres i Dubai. Mens bøyen er koblet til produksjonsskipet, vil den ved normal drift kunne rotere rundt den nedre delen slik at stigerørene står stille i forhold til havbunnen.

Ved ekstreme værforhold, eller svikt i posisjoneringssystemet, kan bøyen hurtig og sikkert kobles fra og senkes til kontrollert havdyp, mens produksjonsskipet kan seile til roligere farvann. Nedstenging og frakobling skjer i løpet av 45 sekunder.

– Vi har konstruert bøye- og lastesystemet ved hjelp av DAK-programmet Inventor. I tillegg bruker vi Ansys for å gjøre styrkeberegninger og analyser, sier Grinde. De innebygde funksjonene i Inventor for såkalt digital prototyping betyr at mye arbeid med å optimalisere konstruksjonen kan gjøres i PC-en.

Bedre forståelse

– Fordelene ved å modellere i 3D er mange, I tillegg til å få god forståelse ved å se alt i tre dimensjoner, får vi enkelt viktige opplysninger som tyngdepunkt, vekt, treghetsmoment i tillegg til at vi kan sjekke styrke og kollisjoner mellom deler, sier han.

Grinde ser fram til nye Inventor 2009 som skal være bedre på å håndtere store sammenstillinger. – Men vi har som policy å alltid vente med å ta i bruk nye versjoner til servicepack1 foreligger, sier konstruksjonssjefen.

For å håndtere konstruksjonsdata har de tatt i bruk databaseverktøyet Vault. Dette gjøre det enklere når flere arbeider mot samme modell og tar seg automatisk av versjonshåndtering.

Trenger erfarne DAK-folk

Det som bekymrer Petter Grinde er å få ta i kvalifiserte DAK-ingeniører. Selv har de en egen stab på 10 mann, men må leie inn folk slik at de nå har 15 mann i sving på konstruksjonsavdelingen.

– Vi har rekruttert mange folk fra Østfold, men nå ser det ut til at vi også må se over grensen til Sverige, sier han.

Siden mange av delene produseres i eget verksted, er nærheten til produksjonen viktig.

– Her blir du uten tvil en bedre konstruktør ved å ha produksjonen i eget hus. Vi lærer mye med den tette koblingen. Det gjør det spennende å arbeide her, sier Grinde.

Les mer om: