NETTARKIV

Samling om havbruksteknologi

– Forum for marine produkter vil være en felles møteplass for leverandører av produkter og tjenester til fiskeri- og havbruksnæringen, sier bransjesjef Egil Holland i Teknologibedriftenes Landsforening (TBL). Holland koordinerer arbeidet med å etablere forumet, som vil ha sete hos TBL i Oslo.

I dag er den marine leverandørindustrien splittet i flere organisasjoner og foreninger – eksempelvis Faggruppe for fiskeriredskap, Bransjegruppe for fiskeriteknologi, Skipsindustriens bransjeforening og Bransjegruppe for maritime konsulenter innen TBL-systemet; eller Norske Leverandører til Havbruksnæringen og Norske Maritime Eksportører.

Ved å samle alle i et felles nettverksforum, håper Holland at leverandører, kunder, fagmiljøer og relevante forsknings- og utviklingsinstitusjoner kan dra veksler på hverandres kunnskaper og erfaringer.

– Forum for marine produkter skal være et faglig og teknisk forum, ikke et markedsforum, sier Holland. Målet er å komme i gang i løpet av høsten.

Forumet vil arrangere seminarer og bedriftsbesøk, og initiere prosjektsamarbeid med myndigheter, forskningsmiljø og virkemiddelapparat. Her skal ledere og fagfolk i bedriftene kunne motta informasjon, klarlegge felles behov og spre resultater fra prosjekter og andre tiltak knyttet til fiskeri og havbruk.

Les mer om: