ARKIVNYHETER

Samlet BA-troppene til samspill

BA-Nettverkets gründer og leder Inger Hokstad.
BA-Nettverkets gründer og leder Inger Hokstad.

Denne gangen var det utfordringene rundt tegninger og tegningsproduksjon fra 3D-modelleveranser som var det sentrale tema. Både byggherre, entreprenør, konsulent/rådgivende ingeniør og arkitekt var representert.Trivielt, men likevel vanskelig

Problemstillingen kan synes triviell, spesielt når man vet at alle mulige tegninger — målsatte som ikke — nå mer eller mindre automatisk kan genereres med noen få tastetrykk fra en BIM-modell. Hvorvidt det er entreprenør, konsulent eller arkitekt sitt ansvar å lage tegningene, er jo i grunnen likegyldig, bare man er enig om arbeidsfordelingen. Gitt at det er 3D-modellen som gjelder til enhver tid selvsagt.Utfordringene mange

Temaet avdekket imidlertid nok en gang det som er de sentrale utfordringene i bransjen; nemlig kommunikasjon, kjøreregler, kompetanseoppbygging og endringsvilje i forbindelse med alt det nye som skjer. Teknologien og verktøyene er gode nok til å ta de i bruk, og derfor ingen unnskyldning lenger, blir det fortalt. Det er jobben med å enes om rollefordelingen og kjørreglene som er nøkkelen. Og at byggherrene virkelig må begynne å stille sterkere 3D/BIM-krav til leveransene!Pådriver

BA-Nettverkets gründer og leder, Inger Hokstad er sentral som pådriver og samlingspunkt i denne sammenheng — både i forhold til offentlige myndigheter og til aktørene i bransjen. En etter en tar hun tak i aktuelle problemstillinger som henger i lufta, og får ting til å skje gjennom nettverksmøtene.

¿ Det har vært et langt lerret å bleke for å få en felles problemforståelse, sier Inger Hokstad. ¿ Alt det nye innbærer en «kulturendring» som krever modning. Det er store endringer det dreier seg om og mange aktører som skal snakke sammen. Her har vi skapt en positiv arena med et konstruktivt samarbeidsklima.

¿ Vi tror at gjennom økt kunnskap om teknologi og problemstilling, og økt kjennskap til hverandre, vil evnen og tilliten til bedre samspill og dataflyt, komme sakte, men sikkert, sier Hokstad. ¿ BA-Nettverket har en positiv «spiraleffekt» som flere og flere ser virker.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.