ARKIVNYHETER

Samler Al-kompetansen rundt Mjøsa

TotAl-gruppen

TotAl-gruppen (Toten Aluminium) er en industriell nettverksorganisasjon med formål å styrke innovasjon og verdiskaping i bedrifter engasjert i foredling av aluminium. Gruppen har 41 medlemsbedrifter med totalt om lag 3000 ansatte.

Gruppens utspring og geografiske tyngdepunkt er Raufoss-området med industrimiljø innenfor utvikling og produksjon av komponenter og systemer i aluminium. TotAl-bedrifter møter vi nå i Oppland, Hedmark og Buskerud.

RAUFOSS: 41 bedrifter i Hedmark og Oppland er tilknyttet interesseorganisasjonen TotAl-gruppen. Til sammen er rundt 3000 personer sysselsatt i disse bedriftene. Felles for de fleste av bedriften er at der er type SMB-bedrifter, dvs. bedrifter med færre enn 100 ansatte og at de er spesialiserte innenfor enkeltnisjer.

– Vi er konsentrert om mekanisk industri, med bearbeiding av aluminium som spesialitet. Målet er å bidra til økt verdiskaping og positive resultater på bunnlinjen, sier Tor Holdø.

– Vi tror at et sterkt nettverk vil styrke bedriftene og gjøre dem bedre rustet i konkurransen enn om de hadde stått alene, sier han.Indre Østland

Opprinnelig var TotAl-gruppen en dugnad mellom flere bedrifter, men etter hvert ble det behov for å danne en forening med en daglig leder for å koordinere aktivitetene. I 2006 ble så Holdø ansatt. – Vi har hele tiden holdt fast ved at det kun er bedrifter i Hedmark og Oppland som skal være med i gruppen. Det er viktig at det er en nærhet mellom bedriftene. Det gir både bedre logistikk og lettere kommunikasjon.

– En forutsetning for å være med er at bedriftene yter noe i samarbeidet. De må ha noe å bidra med rent faglig. Hensikten er at TotAl-gruppen er et nettverk, hvor bedriftene kan samarbeide rundt forskjellige felles problemstillinger knyttet både til produksjon og til utvikling av nye produkter. Vi må i så stor grad som mulig dra nytte av de erfaringene og den kompetansen de forskjellige bedriftene besitter, slik at gruppen utad blir sterkere, sier Holdø.Ser på olje- og gass

Primært er det bedrifter innen mekanisk industri som er medlemmer. Mange av disse er rettet mot forskjellige nisjer i markedet. – Ved å samarbeide er det mulig å kunne komme inn i nye, attraktive markeder. Vi arbeider spesielt med å komme inn i olje– og gassmarkedet, fordi dette er et vekstområde for norsk industri. For å få til dette samarbeider vi med bedrifter i nærområdet som allerede er etablert i olje og gass. Da får vi heller bære over med at bedrifter som har samarbeidet om å løse en oppgave i neste fase er konkurrenter. Totalt sett kommer allikevel regionen og nettverket bedre ut, sier han.Må få oppdrag

Medlemsbedriftene betaler kontingent avhengig av antall ansatte. Det dekker rundt 15 prosent av budsjettet for TotAl-gruppen. – Resten av inntektene dekkes i form av oppdrag for de forskjellige medlemsbedriftene og andre aktiviteter vi organiserer. Målsettingen er av vi går i balanse, forteller Tor Holdø.

En av hovedaktivitetene i nettverket er såkalte ” bli kjent med hverandre møter”, hvor de forskjellige bedriftene inviterer til et møte hos seg selv for å presentere seg for de andre bedriftene. – Dette går på rundgang, og holdes en gang i måneden, sier Holdø.Det beste fra to verdener

Oppdragene Holdø utfører er i stor grad knyttet til fellesprosjekter og prosjektutvikling, ofte i samarbeid med NCE Raufoss. Etablering av samarbeidsmodeller og fremskaffelse av finansiering er ofte viktige elementer.

– Noe av det viktigste vi gjør er å kombinere de mindre bedriftenes innovasjonsevne og fleksibilitet med de større bedriftenes ressurser og markedsposisjoner, avslutter Tor Holdø.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.