SAMFERDSEL

Samkjører vei, bane, sjø og luft

Arktrans er et enestående prosjekt i europeisk sammenheng fordi så mange ulike aktører i transport-Norge samarbeider.

- Nedover i Europa tror de nesten ikke på oss. Der er det mer konkurranse mellom aktørene, sier Marit Natvig i Sintef. Hun leder forskningsprosjektet som har laget en felles referansemodell for transportformene på land, i lufta og på sjøen.

Arktrans har delt inn hele transportområdet i mer logiske områder og beskrevet dem. Prosjektet har også undersøkt hvordan de ulike aktørene forholder seg til hverandre. Et eksempel på dette er undersøkelser av hvordan de reisende planlegger en reise, bestiller de tjenester de er ute etter og hvordan de får beskjed om avvik og endringer.

Arktrans har også laget en slags ordbok.

- Vi har kommet frem til ord som er felles for alle transportformene, forklarer Natvig.

Multimodal ruteinformasjon

I dag må man slå opp på ulike nettsteder og ringe ulike telefontjenester for å planlegge en reise som innebærer mer enn et transportsystem. Det kan det bli slutt på. Arktrans har hatt en arbeidsgruppe som har fokusert multimodal ruteinformasjon.

Deltakere har vært Trafikanten i Oslo og Akershus, Trafikanten i Møre og Romsdal, Norsk reiseinformasjon, NSB, SAS Braathens og Jernbaneverket. Gruppen har jobbet med en informasjonsmodell for ruteinformasjon som skal være en fellesnevner for alle transportformer.

Liten samkjøring

Innen godstransportsektoren hvor IKT er svært utbredt, er problemet at aktørene har flere forskjellige informasjonssystemer.

- Hovedproblemet er at IT-systemene fungerer utmerket lokalt, men ikke i lengre transportkjeder. Det fører ofte til at data ikke kan sendes elektronisk mellom systemene, men må overføres manuelt via post, faks og telefon, sier Nativg.

Hun understreker behovet for å beskrive hvordan transportområdene fungerer og hvordan de henger sammen på en teknologiuavhengig måte. Slik kan man både realisere mulighetene med dages teknologi og med teknologi som kommer i fremtiden.

Det er ikke avklart hva som skjer med Arktrans videre. ITS Norway vil søke forskjellige departementer om midler og har spurt toneangivende aktører i transportnæringen om å bli med på et spleiselag for å videreføre prosjektet.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.