Samferdselsdepartementet har delt ut fire millioner til lokale trafikksikkerhetstiltak

Se lista her. 

Mange lokale trafikksikkerhetstiltak har fått støtte.
Mange lokale trafikksikkerhetstiltak har fått støtte. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix
24. sep. 2018 - 13:01

Det fremgår av en pressemelding mandag. 

Tilskuddsordningen skal bidra til å styrke lokalt trafikksikkerhetsarbeid i regi av kommuner, frivillige organisasjoner, interessegrupper og andre lokale aktører, opplyses det. 

Disse har fått støtte: 

 

 • Trygg Trafikk Vestfold til "«Lys til ettertanke»: Er tildelt kr 100 000 til minnemarkeringa «Lys til ettertanke». Markeringen har som formål å minnes trafikkoffer og sette søkelys på konsekvensene av trafikkulykker. Minnemarkeringen i Vestfold er holdt årlig siden 1994.
 • Trafikksikkerhetsforeningen til tiltak for trygg ferdsel i sommertrafikken: Er tildelt kr 250 000 for å gjennomføre lokale sommerkampanjer om trafikksikkerhet på vei på større stader i landet. Formålet med kampanjen er å redusere tallet på hardt skadde og drepte i sommertrafikken i tråd med nullvisjonen.
 • Team Trysils Mekkeklubb til holdningsskapende trafikkopplæring: Er tildelt kr 50 000 til videre utvikling av dugnadsbasert klubbvirksomhet der ungdom gis opplæring om kjøretøy og fart.
 • Miljøagentene til konkurransekampanjen «Beintøft»: Er tildelt kr 200 000 for å engasjere elever til å gå, sykle eller ferdes kollektivt til skolen. I følge Trygg Trafikk utgjør foreldre som kjører barna sine til skolen en stor trussel mot tryggheten til barn på skoleveien. Å redusere biltrafikken rundt skoler er derfor et viktig trafikksikerhetstiltak. Miljøagentene samarbeider med Trygg Trafikk, Vegdirektoratet, Helsedirektoratet, Foreldreutvalet i grunnskolen og Syklistenes Landforbund om kommunikasjon rundt trafikktrygg og miljøvennlig transport.
 • Varden menighet til tiltak for trygg skolevei: Er tildelt kr 10 000 til gjennomføring av lokale morgenaksjoner ved skoler i Stavanger høsten 2018. Formålet med aksjonene er å hindre trafikkulykker ved å tilby refleks til skoleelever og andre gående, og dessuten montering/skifte av batteri på sykkellys.
 • Knarvikmila AKS-77 til konkurransekampanjen «Knarvikmila 2018»: Er tildelt kr 100 000 til gjennomføring av konkurranseløp med teoretisk og praktisk undervisningsopplegg om trafikksikkerhet, rettet mot 10.klassinger. Knarvikmila er et samarbeidsprosjekt mellom totalt 12 lag og organisasjoner i regionen. Undervisingen om trafikksikkerhet gjennomføres i samarbeid med politiet, ambulanse - og brannvernstjeneste og Trygg trafikk.
 • FAU Baushammeren barnehage til trafikksikkerhetsopplæring: Er tildelt kr 119 000 for å etablere en trafikkløype på barnehagen sitt uteområde. Løypa skal inneholde ulike trafikale element slik ut barna blir kjent med ulike trafikksituasjoner. Formålet er at barna, gjennom lek, skal lære grunnleggende trafikksikkerhet og være godt rustet til skolestart.
 • 18pluss/Trafoen til videreutvikling av eksisterende trafikksikkerhetsprosjekt «Trafoen og 18pluss»: Er tildelt kr 500 000 til oppføring av ny trygghetshall for å øke besøkskapasiteten. «Trafoen og 18pluss» er eit trafikksikkerhetsprosjekt i Kristiansand som er finansiert av Statens vegvesen, Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune, Prosjektet er rettet mot ungdom som skal ta førerkort for bil. Deltakerne går gjennom ulike rom der de gjennom filmer opplever en trafikkulykke på nært hold, med påfølgende debriefing og undervising. Prosjektet har som målsetting å påvirke kunnskapen og holdningen til risiko og øke forståelsen for årsakene til og konsekvensene av trafikkulykker.
 • MA-Ungdom til tiltak retta mot ruspåvirket kjøring: Er tildelt kr 400 000 til gjennomføring av lokale kampanjerr mot ruspåvirket kjøring og jubileumsutstilling med samme formål i forbindelse med at at Deathtrip-prosjektet er 10 år. Formålet er å øke forståelsen for konsekvensene av ruspåvirket kjøring blant ferske sjåfører.
 • Tvedestrand kommune til tiltak for økt trafikksikkerhet for myke trafikanter: Er tildelt kr 100 000 for å etablere trafikktrygg grønn sone til Tvedestrand badepark. I forbindelse med etableringen av badeparken i 2014 har kommunen hatt en kraftig økning i tallet på myke trafikanterr i området. Tilkomstveuen innebærer at en må krysse trafikkerte FV 411. Med mellom femti og seksti tusen besøkende i 2017-sesongen, inklusive hyppige besøk fra lokale barnehager og skoler, ønsker de å etablere en trafikktrygg grønn sone til badeparkområdet. Formålet er å minimere risikoen for ulykker og sikre trygg ferdsel for sårbare trafikantgrupper.
 • Trygg trafikk, NAF, Syklistene (SLF) og Norges Cykleforbund (NCF) til trafiksikkerhetsopplæring: Er tildelt kr 900 000 for etablering av portalen sykkeldyktig.no. Formålet med portalen er å gjøre det enkelt og intuitivt for skoler i hele landet å finne materiell og informasjon om trafikkopplæring på sykkel. Alle skoler, og andre interesserte brukere, vil kunne ta portalen i bruk kostnadsfritt. Portalen skal bidra til bedre sa,handling i den målrettede innsatsen for økt sykling. Portalen vil ta utgangspunkt i læreplanverket sitt kompetansemål om sykling, og vil og inneholde eksempler på trafikkopplæringsplaner som skolene oppfordres til å utforma.
 • Kjør for livet AS til samarbeidsprosjektet «KLF Klubb 7»: Er tildelt kr 750 000 for å utvide prosjektet til nye fylker i 2018. Kjør for livet sin virksomhet retter seg mot spenningssøkende barn og unge opp til 24 år med interesse for motor og mekanikk. Deltakerne rekrutteres fra blant andre barnevernstjenesten, skolene, PP-tejnesten og forebyggende gruppe i Politiet. Gjennom et tilpasset fritidstilbud er målet å flytte utøvingen av spenningen til arenaer hvor ungdommen får god oppfølging av kompetente, voksne rollemodeller. «Kjør for livet» er et samarbeidsprosjekt mellom Trygg Trafikk, Kongelig Norsk Automobilklub, Statens vegvesen og Gjensidige forsikring, og blir regnet som et nasjonalt tiltak mot risikoutsatt ungdom.
 • Oslo kommune – bydel Østensjø Helsestasjon for barn og unge til forebyggende trafikksikkerhetstiltak for barn: Er tildelt kr 100 000 til utdeling av refleks til barn og barnevogner, og til installasjon av skjermer som skal vise informasjonsfilmer om sikring av barn i bil på venteområda til helsestasjonen. Formålet med tiltakene er å bidra til økt kunnskap om sikring av barn i bil og øke kunnskapen om trafikksikkerhetsopplæring og refleksbruk.
 • FAU Presterød skole til tiltak for å styrke trafikksikkerheten for skoleelever: Er tildelt kr 350 000 for å gjennomføre tiltak som forhindrer bilkjøring og «sluser» elever trygt inn i en bilfri sone rundt Presterød skole. Etablering av bilfrie soner rundt skoler er i tråd med føringer i prosjektet «Hjertesone», som ble lansert i 2016 gjennom markeringer på skoler i hele landet. Prosjektet er et samarbeid mellom primært Trygg trafikk, Staten vegvesen og Helsedirektoratet, hvor skoler oppfordres til å skape et bilfritt miljø rundt skoleområdet.
 • Svelgen-Bremanger Røde Kors til trafikksikkerhetstiltak med fokus på varsling og bistand ved ulykkeshendelser i trafikken: Er tildelt kr 10 000 til gjennomføring av aksjoner hvor det skal deles ut førstehjelpsutstyr og brosjyrer med informasjon om førstehjelp til bilister på vei. Organisasjonen har inngått et samarbeid med det lokale lensmannskontoret og Utrykningspolitiet som vil stoppa bilister og gi veiledning. Målet er å få flere til å ta førstehjelpskurs og øke forståelsen av plikten til å yte bistand og varsle om ulykker i trafikken.
 • Tysvær kommune til holdningsskapende tiltak om trygg ferdsel på vei: Er tildelt kr 61 000 til utvikling av informasjonsskilt som skal henges opp på samtlige idrettsanlegg i kommunen. Skiltene skal oppfordre idrettsutøvere som ferdes som myke trafikanter, og voksne som kjører barn til anleggene, om å ferdes forsiktig og bruke pålagt sikkerhetsutstyr. Midlene skal også brukes til planlagt distribusjon og utdeling av refleks til idrettslag i kommunen. Mål for prosjektet er å styrke arbeidet med trafikksikkerhet for gående, syklende og kjørende i forbindelse med idrettsaktiviteter i kommunen.

LES OGSÅ: Flere har omkommet i drukningsulykker enn i trafikken hittil i år

LES OGSÅ: Sæviktunnelen først i Norge med automatisk varsling av syklister

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.