NETTARKIV

Samarbeidet fortsetter

23. apr. 2003 - 14:23

PER-CHRISTIAN ENDSJØ

er teknologiutsending i Singapore

per.christian.endsjo@ntc.no

@brd1:ETTER DE TRE første årene med en maritim forskningsavtale mellom Singapore og Norge, er begge partene enige om avtalefornyelse og tilførsel av midler.

Norges forskningsråd tok allerede i 1997 initiativet til å etablere et bredt forskningssamarbeid med Singapore. De fire temaområdene var fjellanlegg og tunneler, kraftproduksjon og elektrisitetsmarkedet, skipsbygging og offshoreteknologi, samt kommunikasjons- og informasjonsteknologi for logistikk og maritim sektor. Asia-krisen gjorde at oppfølgingen tok lengre tid enn forventet, men samtidig fikk partene bedre anledning til teste ut hvilke bilaterale områder som ville være mest interessante å videreutvikle. Resultatet ble nedfelt i et Memorandum of Understanding i 2000. Avtalen la vekt på samarbeid innen den maritime sektor - spesielt innen anvendt IT, logistikk og maritim utdanning.

Hva er utrettet så langt?

Status etter tre år er at det er etablert en bred kontaktflate mellom singaporeanske forskningsinstitutter, universiteter og bedrifter på den ene siden og Norges forskningsråd, NTNU, Sintef, Marintek , BI og norske bedrifter på den andre siden. De prosjektene som er avsluttet, er konsentrert rundt anvendt IT for fartøyer. Eksempler er utvikling av en elektronisk protokoll som kan anvendes i forkant av havneanløp og anvendelse av elektronisk tilgjengelig informasjon for å legge opp en sikker og hurtig seilingsrute. Disse prosjektene har vært så vellykkede at videreføring mot kommersiell anvendelse blir igangsatt. I samarbeid med BI har Singapore gjennomført en forprosjekt for kartlegging av sin maritime næringsklynge. En eventuell videreføring vil bli del av et globalt prosjekt med betydelig norsk interesse.

Området fjellanlegg og tunneler har allerede ledet frem til et omfattende bilateralt samarbeid og potensialet er fortsatt stort. Dette aktive samarbeidet er tidligere omtalt i Teknisk Ukeblad.

Hva skal gjøres fremover

Den 11. mars underskrev direktør Erik Skaug fra Forskningsrådet og direktør Chen Tze Penn fra Maritime and Port Authority en tre års forlengelse av avtalen. Samtidig ble 4 millioner kroner stilt til disposisjon i hvert av landene for delfinansiering av fellesprosjekter.

Agendaen for de neste årene er allerede satt. Logistikk, nye kreative transportløsninger som integrerer land- og sjøtransport er prioritert, understøttet av et utdannings- og forskningssamarbeid mellom NTNU og Logistic Institute Asia Pacific ved National University of Singapore, som igjen er et samarbeidsprosjekt med Georgia Institute of Technology i Atlanta. Derved er det etablert et aktivt treparts samarbeid; Norge, Singapore og USA.

En dramatisk reduksjon i kommunikasjonskostnadene mellom land og fartøyer åpner et nytt marked for anvendt IT om bord på fartøyer. Her ønsker både norske og singaporeanske bedrifter å plassere seg i en internasjonal lederposisjon.

På miljøsiden drøftes prosjekter for behandling av ballastvann og for bekjempelse av oljeforurensing. Nylig har Singapore også tatt opp samarbeidsprosjekter på akvakulturområdet.

Maritim utdanning i Singapore har vært begrenset til utdanning av offiserer til handelsflåten. I samarbeid mellom BI/Shippingakademiet og Nanyang Technological University etableres intensive programmer innen sjørett, sjøforsikring og andre mer kommersielle fag. I løpet av et år sikter man mot å videreutvikle dette til et MSc-program i Shipping ved Nanyang Technological University. Forholdene skulle nå ligge til rette for tre produktive år med samarbeid mellom Singapore og Norge.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.