Samarbeider om radioaksess

Samarbeider om radioaksess
GRISGRENDTE STRØK: Toppnett skal hjelpe Telenor-eide Datametrix med å bygge ut og drifte radiobaserte kommunikasjonsnettverk på høye fjell og dype daler. Bilde: Svorka Aksess

Datametrix tar i bruk radioaksess for å kunne tilby komplette infrastrukturløsninger for kunder over hele landet. Dette gjør selskapet gjennom et strategisk partnerskap med Toppnett. Sammen utgjør de to selskapene en kompetanseklynge som tilbyr alle nødvendige tjenester for implementering, utførelse og vedlikehold av trådløse kommunikasjonsnettverk.

Toppnett AS er et datterselskap av Svorka Energi AS, og tilbyr design, utbygging, operasjonalisering og drift av trådløs konsesjonsbelagt radioteknologi. På vegne av oppdragsgivere, bygger Toppnett ut og drifter regionale og nasjonale spredenett basert på moderne radiobaserte forbindelser og rutingteknologi. Selskapets kompetanse på master og andre tekniske forhold, samt dialog med myndigheter utgjør et supplement til Datametrix sin kompetanse. FH

Les mer om: