Samarbeider om avansert kraftoverføring

Samarbeider om avansert kraftoverføring
AVANSERT: Det norske veritas skal samarbeide med Svenske transmission research institute (STRI) om avanserte kraftoverføringsløsninger. Bilde: Vici Ventus

DNV har inngått en avtale med det svenske Transmission Research Institute (STRI) for å møte den økende etterspørselen i markedet for avanserte løsninger for kraftoverføring.

Olje, gass og vind

Det er spesielt innen offshoresektoren og vindkraftsektoren etterspørselen øker.

De to organisasjonene mener de utfyller hverandre på en god måte: DNVs erfaring fra risikohåndtering i olje- og gassektoren og fra offshore vindkraft og STRI, som har et akreditert høyspentlaboratorie og lang erfaring med testing av høyspenningsutstyr, inkludert høyspent likestrøm, og kabler som inkluderer lange forbindelser på havbunnen.

Få energien til land

- Å skape muligheter for megawattoverføringer til havsbaserte installasjoner, og i forlengningen bygge likestrømsbaserte sjønett (DC-grids, red.anm), krever at vi kombinere el-kompetanse med risikohåndtering på nye måter, sier Dan Wikström, adm. dir i STRI.

STRI kan gjennomføre høyspent-tester på systemprodukter med spenning opp til 1000 kV. Instituttet har flere fleksible haller, samt en stor klimahall for testing av forurensning, snø, is, tåke og regn, samt flere kamre for flere stress, salt tåke og ekstreme temperaturer.

Neste skritt

I fjor høst kjøpte DNV BEW Engineering, et USA-basert konsulentfirma med fokus på integrering av vind-og solenergi, og overføring og distribusjon av elektrisk kraft.

- Samarbeidet med STRI danner et naturlig nytt skritt i arbeidet for å støtte både olje- og gass sektoren, samt fornybar energi og sektor for kraftoverføring, sier Kjell Eriksson, direktør for Energy Programme i DNV Research and Innovation.