ARKIVNYHETER

Samarbeider om å fjernstyre fartøy

Anders J. Steensen
10. des. 2010 - 08:32

Cavotec Micro-Control er eksperter i radiostyringer. Bedriften har blant annet sammen med Maritme Robotics utviklet og levert fjernstyring av anleggsmaskiner i forbindelse med minerydding og rydding av ikke detonerte granater på forsvarets tidligere skytefelt på Hjerkinn. Nå videreutvikler de sin kompetanse ved å gå sammen med Maritime Robotics for å utvikle ubemannete overflatefartøyer, såkalt USV (Unmanned Surface Vehicles).

Samarbeidet kom i gang etter initiativ fra NCE-I hvor hovedformålet er å fremme samarbeid, internasjonalisering og forskning på tvers av bedrifter i Midt-Norge.

Se video i adressavisen.no HerRapporterer GPS

Til å utvikle fjernstyringen har USV-prosjektet brukt en rib på 22 fot. Båten har GPS for å måle posisjon, retning og fart. Båten styres ved en bærbar terminal, slik vi kjenner fra vanlige radiostyringer. Med radiostyringen kan fartøyet kjøres etter forhåndsprogrammerte ruter og arbeidssekvenser, samt å styre fartøyet manuelt.Mange opsjoner

Samarbeidspartnerne ser store muligheter for fartøyet i mange forskjellige bruksområder. Det kan være for militære i forbindelse med skytetrening, kartlegging, kuttere transporter, som notbåt. Dersom fartøyet i tillegg utstyres med HD. video kan det brukes til inspeksjonsarbeid for havindmøller, etc.To radioer

Den største utfordringen for denne typen radiokommunikasjon er avstanden, som ideelt er begrenset til 5,5 kilometer. For å bøte på problemet med fading, har Cavotec utviklet systemet slik at det har to separate radioer med hver sin frekvens. Det signalet som til enhver tid har det beste signalet som har best kvalitet.Begrenset avstand

Testen av systemet har blitt gjennomført i Trondheim, med antennen plassert på taket av Hurtigbåtkaien. Maksimal avstand som båten er testet på er ca. 3 kilometer. Maksimal avstand som båten kan kjøres med radiostyring er avhengig av antenneplassering. Men det er normalt ikke nødvendig å ha for store avstander, da maksimalt syn over havet mot horisonten dersom du står ved havflaten er begrenset. Normalt i underkant av seks kilometer

Les mer om: