Samarbeider med Russland om oljestudier

ØSTOVER: De gleder seg over samarbeidet med Russland - fra venstre Jonny Beyer (International Research Institute of Stavanger - IRIS), Roald Kommedal, UiS, Tor Hemmingsen, UiS, Leif Ydstebø, UiS og Kåre Jørgensen, UiS. (Bilde: Erik Jørgensen)
BOSS ELLER BUDDY: - For å være effektiv leder, må du ha autoritet, sier Katherine Johnston og Lisa Wade. Foto: Stein Jarle Olsen (Bilde: Stein Jarle Olsen)

MSC in Environmental Monitoring and Nature Management in the Northern Oil and Gas Producing Regions heter studiet.

Det er den første norsk-russiske fellesutdanningen rettet mot en miljørettet utvinning av oljen i Barentshavet.

Utveksling

– Studieprogrammet har sitt utspring i et prosjekt støttet av Senter for Internasjonalisering av høyere utdanning (SiU), sier Kristofer Henrichsen, utdanningsdirektør ved Universitetet i Stavanger.

På grunnlag av prosjektet er masterprogrammet utviklet i samarbeid med universitetet i St. Petersburg.

– I midlene fra SiU er det også stipendmidler til utveksling av til sammen 14 studenter fordelt på to kull (2009 og 2010), slik at UiS-studenter kan ta ett semester i St. Petersburg og St. Petersburg-studenter kan ta ett semester ved UiS, sier Henrichsen.

Beleilig

Studenter som tas opp i Stavanger, tilbringer det andre semesteret i St. Petersburg.

Resten av studiet tar de i Stavanger.

– Programmet kommer svært beleilig i forhold til det norsk-russiske samarbeidet rundt Sjtokman-feltet, sier Tor Hemmingsen, førsteamanuensis ved UiS' institutt for matematikk og naturvitenskap.

Norsk mal

– Hvor interessert er russerne i miljøhjelp i nordområdene?

– I diskusjoner som vi har hatt med universitetet og representanter fra Gazprom synes det å være interesse for og vilje til å bruke norsk miljølovgivning som mal for offshore oljeutvinning i nordområdene, sier han.

Det var St. Petersburg-universitetet som kom med et ønske om samarbeid.

– De sitter inne med en god økologisk kompetanse, som er komplementær til den kompetansen Norge har. Derfor ville de innlede et samarbeid med oss, sier Hemmingsen.

Til studiets nettsider

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå