Samarbeid om sikkerhet

Leif Haaland
27. aug. 2003 - 08:00

Partene skal utvikle et gjensidig varslings- og informasjonssystem for oljetransporten i Barentsområdet og langs norskekysten.

Avtalen vil omfatte samarbeid om overvåkingssystemer for tankskip og store slep og erfaringsutveksling innen oljevern, opplyser rådgiver i Fiskeridepartementet, Halvard Wensel, sier til Teknisk Ukeblad.

*Regjeringen har satt i gang en anbudsrunde for innleie av to beredskapsfartøyer som plasseres i Finnmark. Inntil disse er på plass, skal Forsvarets fartøyer dekke slepekraftbehovet.

* Stortinget har nylig vedtatt å utvide territorialgrensen fra 4 til 12 nautiske mil. Kystverket har sendt forslag om påbudte seilingsleder på høring, og et nettverk for mottak av AIS-signaler (automatisk identifisering av skip) er under etablering med sikte på å dekke hele kysten medio 2004.

* Regjeringen foreslo i revidert nasjonalbudsjett at det bygges en trafikksentral for Nord-Norge i Vardø. Det tas sikte på byggestart senest i 2005.

* Regjeringen har samlet store deler av sjøsikkerhets- og beredskapsarbeidet under én myndighet. Etter at Fiskeridepartementet 1. januar i år overtok ansvaret for den statlige beredskapen mot akutt forurensing, er ansvaret som før var delt mellom flere etater nå samlet i Kystverket.

* På bakgrunn av et EU-direktiv, vil Kystverket utarbeide en beredskapsplan for mottak av skip som trenger assistanse. Dette vil omfatte både farvann og havner. Kystverket har utarbeidet en oversikt over nødhavner og strandsettingsplasser langs kysten. Innen 5. februar 2004, da direktivet vil tre i kraft, vil regjeringen formalisere dette.

* 1. januar 2003 la regjeringen frem en samlet radionavigasjonsplan. Det er første gang en slik plan er utarbeidet i Norge. Den gir en samlet oversikt over status for navigasjonshjelpemidler, slik som GPS og Galileo, for alle transportformer. Brukere og myndigheter kan gjøre seg kjent med dagens tilbud på området, om generelle utviklingstrekk og om konkrete planer for utvikling av enkeltsystemer.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.