ARKIVNYHETER

Samarbeid om olje og is

OLJE OG IS: Både i nordområdene og langs kysten er det behov for å finne bedre metoder for å rense olje fra islagt hav.
OLJE OG IS: Både i nordområdene og langs kysten er det behov for å finne bedre metoder for å rense olje fra islagt hav. Bilde: Arnt E. Folvik / IUA
Anders J. Steensen
21. feb. 2011 - 11:25

Under Arctic Technology Conference i Texas i begynnelsen av februar møttes amerikanske og norske forskere etter initiativ fra et samarbeid mellom Petromaks-programmet i Norges forskningsråd, UD ved Generalkonsulatet og forskningsinstituttene IRIS og SINTEF. Petroleumsaktivitet i nordområdene gir nye utfordringer i forhold til sikkerhet og beredskap, men har også stort verdiskapingspotensial for både lokalsamfunn og Norge som nasjon. Både norske og nordamerikanske forskningsmiljøer samt myndigheter på begge sider av viser stor interesse for å finne gode løsninger.Utfordringer og muligheter

Oljeselskapene skisserte hvilke behov de ser framover for å kunne møte utfordringene i arktiske områder på en så sikker måte som mulig. – Dette er et veldig viktig initiativ som forhåpentligvis vil øke det transatlantiske samarbeidet innenfor oljevernberedskap, sier Mike Cortez, leder for BPs Gulf Coast Restoration teknologiprogram. Han var tydelig i å trekke erfaringer fra håndteringen av Deepwater Horizon til nye aktiviteter i nordområdene.

– Målet vårt er å framskaffe fleksible systemer som gir maksimal miljøgevinst. Det er behov for både grunnleggende forskning og teknologiutvikling. Men også viktig er uttesting og eksperimenter under realistiske forhold, sier Hanne Greiff Johnsen fra Statoils forskningssenter på Rotvoll til www.petromaks.no.Nytt forskningsprogram

I fjor ble et stort samarbeidsprosjekt innenfor oljevern i is avsluttet. Flere oljeselskap sammen med SINTEF forsket i flere år på ulike virkemidler og teknologiske løsninger for håndtering av olje i is. Prosjektet ble avsluttet med realistisk uttesting av teknologi øst for Hopen i Barentshavet. Prosjektet har gitt veldig mye ny kunnskap, men også vist hvilke utfordringer man fortsatt må arbeide videre med. Derfor lanserer industrien i samarbeid denne våren et nytt stort fireårig program.

– Her kan norske forskningsmiljøer og leverandører hente store forskningskontrakter hvis de parrer beina og vinner frem i den internasjonale konkurransen, forklarte Victoria Broje, Shells koordinator for programmet.Modellering av olje i is

Evnen til å kunne modellere hvordan utslipp av olje vil oppføre seg i et havområde er avgjørende for gode risikoanalyser, planlegging av beredskap og effektiv håndtering av utslipp når de skjer. Dette er en meget stor utfordring, spesielt i områder med is. – Vi har ikke gjort signifikant framgang de siste 20 årene innenfor modellering av olje i is. Nå er tiden inne for en internasjonal, samordnet innsats, sier Mark Reed, senior forsker i SINTEF.

Petromaks-programmet har de siste årene tildelt de sentrale forskningsmiljøene i Norge flere kompetanseprosjekter som adresserer dette på ulike måter. Likevel er det viktig at innsatsen koordineres med de beste miljøene i andre land. Det er også viktig at oljeselskapene som blir brukere av kunnskapen er tett involvert.Effekter av oljesøl

Et oljeutslipp kan ha veldig ulik påvirkning og skade på naturen avhengig av veldig mange parametere; hvor langt det er fra land, forhold som dyp og temperatur på utslippsstedet, værforhold på overflaten, geografisk beliggenhet og artsmangfold, og hvilken teknologi man bruker i håndteringen. Norge har flere ledende forskningsmiljøer som daglig jobber med dette og de fleste var representert på workshopen.

– Et prioritert tema framover bør være å se både på effektivitet av teknologien som settes inn i håndteringen av utslipp og effekten denne har på naturen i seg selv. Spesielt viktig er dette for bruken av dispergeringsmidler, poengterte Anne Hjelle, direktør for IRIS Biomiljø.

– Slike problemstillinger kan danne grunnlag for mange spennende internasjonale prosjekter framover, avsluttet hun.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.