KRAFT

Saltkraftverk får 7 millioner

Statkraft får Enova-støtte til sin pilotmodell av verdens første saltkraftverk.
Statkraft får Enova-støtte til sin pilotmodell av verdens første saltkraftverk. Bilde: Statkraft

Enova har gitt 6,9 millioner kroner til bygging av det planlagte pilotanlegget for saltkraft som skal installeres på Tofte på Hurum. Anlegget blir på 10 kW og skal installeres ved anlegget til Södra Cell neste sommer. Blir prosjektet vellykket, har Statkraft tro på at de kan komme langt nok til å etablere et fullskala kommersielt anlegg i løpet av 2015. Statkraft har forsket på saltkraftteknologien i ti år, og vil ha brukt 100 millioner kroner på forskning og utvikling av teknologien når pilotanlegget står klart. Potensialet for produksjon av saltkraft i Norge er omtrent 12 TWh/år.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.