ARKIVNYHETER

Salt gir inntil 10 prosent færre ulykker

Statens vegvesen har bedt TØI gjennomgå sentrale vitenskapelige undersøkelser for å vurdere sikkerhetseffektene av salting. Resultatene er publisert i en egen rapport. Det er særlig lagt vekt på nordiske undersøkelser, men undersøkelser fra USA og Canada er også gjennomgått.

Det nylig avsluttede etatspogrammet SaltSmart har hatt fokus på miljøbelastningene som oppstår ved bruk av salt. Det er foreslått endringer i driftsstandard og utførelse for å oppnå reduksjon i saltbruken uten at dette skal gå på vesentlig bekostning av fremkommeligheten. Trafikksikkerhetseffektene er imidlertid ikke direkte behandlet i dette etatsprogrammet, og Statens vegvesen vil nå vurdere behovet for ytterligere undersøkelse for å se spesielt på alvorlige ulykker og for å dokumentere i hvilken grad trafikantene faktisk reduserer farten på snø/is dekket veg.

Statens vegvesen har et overordnet ansvar for å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig vegnett. Vinteren byr på spesielle utfordringer, særlig når det gjelder fremkommelighet. Salt er et av flere virkemidler som benyttes for å oppnå god fremkommelighet vinterstid. Salt har en positiv effekt på trafikksikkerheten, men gir til gjengjeld negative lokale miljøbelastninger. Med dette utgangspunktet er det derfor Vegvesenet sitt ansvar å framskaffe kunnskaper om hvilke konsekvenser saltbruken har, veie disse opp mot hverandre, og utforme en samfunnstjenlig drift av vintervegene.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.