Salmar øker produksjonen av settefisk – bygger nytt storanlegg på Senja

I juni om to år skal nytt anlegg stå klart med en kapasitet på 15 millioner settefisk årlig, eller 2500 tonn.

Salmar øker produksjonen av settefisk – bygger nytt storanlegg på Senja
De mange karene til fisken gjør at prosjektet krever 9000 kubikkmeter betong. Bjørn Bygg vurderer nå transport fra leverandør opp mot eget midlertidig blandeverk. Illustrasjon: Voll Arkitekter

Roger Bekken, konserndirektør med ansvar for oppdrett i Salmar forteller at det er brukt en samspillskontrakt der Bjørn Bygg står for byggingen og Billund Aquaculture leverer utstyr og teknologi. Det nye blir et RAS-anlegg (resirkulerende akvakultursystemer), der opp til 99,5 prosent av brukes om igjen etter rensing i biofiltre. Når det står klart, vil Salmar fase ut flere mindre gjennomstrømmingsanlegg.