Salg bedret resultatet

  • energi

Siemens-konsernet i Norge melder om en positiv resultatutvikling siste forretningsår. Resultatet før skatt økte fra 27,5 millioner kroner til 292 millioner kroner. Omsetningen var på 4,7 milliarder kroner, mot 6.3 milliarder kroner året før.

Det forbedrede resultatet skyldes i stor grad salg av virksomhetsområder, men også uten disse ekstraordinære inntektene er resultatet en forbedring. Nedgangen i omsetningen skyldes nettopp salg og utskillelse av forretningsaktivitet.

Strukturendringene i det internasjonale Siemens-konsernet fortsetter, med store virkninger for det norske datterselskapet. Av de viktigste strategiske endringer siste år nevner selskapet etableringen av Fujitsu Siemens Computers AS, og overføring av computer-virksomheten i Siemens AS til det nye selskapet.

Videre salget av Siemens Elektroengros AS og salg av vannkraftaktivitetene i Divisjon Energiforsyning med påfølgende innfusjonering i Voith Siemens Hydro Power Generation AS. Til sammen mistet Siemens AS 1,4 milliarder kroner i omsetning på grunn av disse endringene. Divisjon Elektrovarme ble utskilt som eget heleid aksjeselskap under navnet Siemens Electrical Heating AS.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå