INDUSTRI

Saksøker staten for å stanse gruveavfall i Førdefjorden

Natur og Ungdom (NU) og Naturvernforbundet stevner staten i håp om å stanse deponering av gruveavfall i Førdefjorden. 

Tidligere har demonstranter lenket seg fast med kjetting for å stanse etableringen av gruveprosjektet i Førdefjorden.
Tidligere har demonstranter lenket seg fast med kjetting for å stanse etableringen av gruveprosjektet i Førdefjorden. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB (arkiv)

Stevningen leveres tirsdag, opplyser NU. Organisasjonene mener at tillatelsen som ble gitt i 2015, ikke inkluderte en plan for håndtering av gruveavfallet, og at det bryter med EUs mineralavfallsdirektiv og avfallsforskriften.

Det er advokatfirmaet CMS Kluge som skal føre saken for miljøorganisasjonene. Søksmålet blir bygget på følgende rettslige innsigelser:

  • Tillatelsene bygger på en uriktig forståelse av EØS-rettslige miljøkrav
  • Det finnes et bedre alternativ som forvaltningen var forpliktet til å utrede og vurdere
  • Miljøkonsekvensene vil bli mer alvorlige enn det som er forutsatt i tillatelsene

– En så voldsom forurensning av fjorden bryter klart med forbudet mot forringelse av vannkvaliteten, sier leder Gina Gylver i Natur og Ungdom.

Selskapet Nordic Mining skal utvinne titanmineralet rutil fra Engebøfjellet, som ligger på nordsiden av Førdefjorden i Naustdal i Sunnfjord kommune i Vestland.

Restmassene fra rutilproduksjonen skal deponeres på vel 300 meters dyp i Førdefjorden, noe som har utløst kraftige protester fra miljøbevegelsen.

Rutil benyttes hovedsakelig til produksjon av miljøvennlig pigment eller som råstoff til titanmetall. Forskningsstiftelsen Sintef har tidligere anslått at prosjektet kan gi 170 arbeidsplasser direkte knyttet til produksjonen som er anslått til å pågå i 50 år.

Les også

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.