NETTARKIV

Såkornstøtte til bedrifter

HAAVARD HOLSTAD

er spesialrådgiver i San Francisco

Haavard.Holstad@ntc.no

@brd1:SÅKORNKAPITAL ER betegnelsen på investeringer i bedrifter som er i en tidlig utviklingsfase. Bedriften har liten eller ingen inntekt og må tilføres eksterne midler til produktutvikling og markedsføring. Sett fra myndighetenes side er det viktig at det finnes en god del slike bedrifter, med potensial til å skape nye arbeidsplasser og samfunnsøkonomisk vekst. Hvordan staten best kan støtte disse bedriftene har vært og er et viktig debattema.

USA har de siste 30 år hatt en oppsiktsvekkende posisjon ved stadig å være i forkant med utvikling av nye teknologier og markeder, og dette systemet blir derfor gjerne benyttet som modell. I slike sammenhenger blir det ofte feilaktig hevdet at amerikanske myndigheters innsats for bedrifter i såkornfasen er svært liten og uten reell betydning. Dette er ikke riktig. Dokumentasjon på det motsatte er lett å finne. Siden 1958 har USAs myndigheter 1958 bidratt med midler til private investorer som investerer i oppstartsbedrifter. Årsaken til at denne informasjonen ikke lett finner veien til Norge, er kanskje vår oppfatning av USA som et lande hvor den private kapitalens makt står meget sterkt.

SBIC-programmer

Det finnes flere ordninger som opererer i dette feltet, enten som programmer rettet inn mot støtte til å utvikle ny teknologi eller som rene investeringsinstrumenter. Av sistnevnte type er The Small Business Investment Company Program (SBIC) det viktigste. Dette er et program hvor private investorer gjennom myndighetenes garanti- og låneordninger kan øke sine fond med inntil 300 prosent. US Small Business Administration (SBA) styrer programmet gjennom godkjenningskrav og regelverk som er tilpasset investeringer i tidlig fase.

Investeringsselskaper som deltar i SBIC-programmet investerer pr. bedrift, som en følge av reglene, i gjennomsnitt bare 10 prosent av det beløp tradisjonelle ventureselskaper benytter ved tilsvarende investeringer. SBIC er derfor bedre innrettet mot tidligfase investeringer hvor de første investeringsrunder normalt er små.

Langsiktig satsing

Historisk har SBIC sin del av æren for dagens ventureindustri i USA. Mange store selskaper har i tidlig fase mottatt investeringer via SBIC-programmet, for eksempel Apple, Intel, America Online, Federal Express og Sun.

SBIC er fortsatt en viktig faktor, og gjennom ordningen ble det i 2001 investert 4,5 milliarder dollar i over 2000 bedrifter. Venturefond i USA har vokst kraftig de siste årene. Samtidig har antall investeringer i den tidligste fasen fra tradisjonell venture sunket. Det kan virke som om venturebransjen er i ferd med å underminere sitt eget verdigrunnlag, ved å skape et klima hvor det blir svært vanskelig å drive frem nye selskaper. Spørsmålet er om ikke det samme er tilfelle i Norge?

Oppfordringen går derfor til venturebransjen og politikere om å skape systemer som med privat kapital og statlige midler direkte adressererer den viktige tidligfasen. Skal det trekkes lærdom fra USA i denne sammenheng, bør det være at statens rolle er å satse langsiktig, målrettet og kraftig - dvs. ved hjelp av ordninger som ikke forsvinner i de neste års statsbudsjetter.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.