BYGG

Sakker akterut mot trafikkdøden

DÅRLIG UTVIKLING: I 2001 hadde Norge færrest trafikkdrepte i Europa, men nå er trenden snudd på hodet.
DÅRLIG UTVIKLING: I 2001 hadde Norge færrest trafikkdrepte i Europa, men nå er trenden snudd på hodet. Bilde: Mona Strande
Truls Tunmo
6. sep. 2010 - 13:34

Siden den gang har 25 av 30 europeiske land hatt en bedre utvikling enn oss, uten at ekspertene kan forklare hvorfor.

Mens flere EU-land har halvert antall drepte i trafikken fra 2001 til 2009, er nedgangen betydelig lavere i Norge.

Det viser tall fra den europeiske trafikksikkerhetsorganisasjonen ETSC.Årlig presentasjon

Hvert år presenterer de utviklingen på veiene i 27 EU-land, samt Norge, Sveits og Israel.

Hvert år presenterer de utviklingen på veiene i 27 EU-land, samt Norge, Sveits og Israel. VET IKKE HVORFOR: Mens flere EU-land har halvert antall drepte i trafikken fra 2001 til 2009, er nedgangen betydelig lavere i Norge. -Vi vet ikke hvorfor, sier plan- og utredningssjef i Trygg Trafikk, Tori Grytli. Simen Slette Sunde/Trygg Trafikk

Siden 2001 har alle disse 30 landene til sammen redusert antall omkomne med 36 prosent, skriver Trygg Trafikk.På bunnen

Norge kan vise til en reduksjon på 23 prosent. Bare fire land har oppnådd dårligere resultater siden 2001:

Bulgaria, Polen, Malta og Romania.

De to sistnevnte har faktisk hatt en økning i antall omkomne, mens Hellas er på nivå med Norge.Baltikum best

De beste resultatene oppnådde Latvia, Spania, Portugal og Estland, som kan vise til en halvering av antall trafikkdrepte.

Likevel bor vi i et av verdens mest trafikksikre land.

Derfor blir det ofte sagt blant norske fagfolk at det krever en ekstra stor innsats for at antall omkomne på norske veier skal reduseres betydelig.Tiltak

Jo høyere risikoen for dødsulykker er, dess enklere er det å iverksette tiltak for å redusere de alvorligste ulykkene. Den effekten er tydelig i en rekke land som Frankrike, Spania, Portugal og de baltiske landene de siste årene.

Likevel viser tallene fra ETSC at nasjoner som vi lå på nivå med i 2001, har gått forbi oss.

Norge og Storbritannia hadde 61 omkomne per million innbygger i 2001.

Bare øygruppen Malta lå bedre an enn oss, med minimal trafikk og derfor svært få omkomne. Sverige hadde 62, mens Nederland hadde 68 omkomne.– Interessant sammenligning

Heller ikke seniorforsker Dagfinn Moe ved SINTEF har noe svar på statistikken fra ETSC.

– Det er vanskelig å si hva dette skyldes. Men tallene danner grunnlag for å stille noen spørsmål.

Det er en interessant sammenligning mellom landene, sier Moe.Midtrekkverk

Han spør seg om det er noen utviklingstrender i andre land, som vi ikke finner igjen i Norge.

– Svenskene hevder de har hatt suksess med vaierrekkverk og andre midtrekkverk.

Dette finnes på flere strekninger der enn her hjemme, sier Moe.Gammel bilpark

En kan også spørre seg om alderen på bilparken har en betydning, fortsetter SINTEF-forskeren.

Han viser til at norske biler i gjennomsnitt er over 10 år gamle, noe som er godt over det europeiske snittet på 8 år.

– Risikoen for å dø er lavere i nye biler enn i gamle biler, blant annet fordi nyere modeller har avanserte førerstøttesystemer.

I Norge har vi et avgiftssystem som gjør at bilkjøp koster flesk, sier Moe.Sverige i tet

I fjor var Sverige det mest trafikksikre landet i Europa (39 omkomne per million innbygger), fulgt av Storbritannia (41) og Israel (42). Nederland og Norge oppnådde samme resultat (44) på en delt fjerdeplass.

– Vi vet ikke hva denne utviklingen skyldes og det er litt overraskende at vi ikke gjør det bedre. Her har vi definitivt behov for mer kunnskap, sier plan- og utredningssjef Tori Grytli i Trygg Trafikk.

Les mer om: