ELBIL

Så sjelden brenner elbiler

Det starter flere elektriske branner i fossilbiler enn elbiler.

En Peugeot Ion settes i brann under et forsøk ved branningeniørstudiet på Høgskolen i Stord/Haugesund i 2013.
En Peugeot Ion settes i brann under et forsøk ved branningeniørstudiet på Høgskolen i Stord/Haugesund i 2013. Foto: Reidar Skrunes

Selv om elbilmarkedet er brennhett, er det ikke spesiell fare for brann. En rapport fra svenske Myndigheten for samhällsskydd och beredskap (MSB) kaster lys over hvor ofte det tar fyr i elbiler.

Les mer om: