INDUSTRI

Så raskt vil elbilen konkurrere ut forbrenningsmotoren

Forbrenningsmotoren blir ikke danket ut av elektriske motorer med det første.
Forbrenningsmotoren blir ikke danket ut av elektriske motorer med det første. Bilde: Truls Tunmo
6. feb. 2016 - 10:40

Elbiler i Norge

Det ble registrert til sammen 30.910 elbiler i Norge i 2015, ifølge tall fra TØI.

Dette utgjorde 17,9 prosent av alle biler som ble registrert i Norge dette året.

Andelen elbiler som selges nye er økende. Det er registrert totalt 76468 biler på EL-skilter (ikke inkludert motorsykler) pr. 2. februar 2016.

I 2014 var det i overkant av 2,5 millioner kjøretøy registrert i Norge.

Et grovt og svært forenklet overslag, som forutsetter at det nå er registrert 2,6 millioner kjøretøy i Norge, og at ingen av de EL-registrerte bilene er avskiltet, viser at elbiler utgjør omtrent 2,9 prosent av den totale bilparken i Norge i dag.

Fra et norsk perspektiv er det kanskje lett å se for seg at biler med forbrenningsmotor snart er et fortidsminne.

Sammenlignet med de fleste andre land har elbilsalget her til lands fått eventyrlige proporsjoner. I fjor sto elbiler for 17,9 prosent av personbiler som ble registrert i Norge.

Sammenligner man med resten av Europa, tegnes imidlertid et litt annet bilde. Ifølge Renault var markedsandlen til elbilene 0,61 prosent i 2015.

Norsk særstilling

Andelen kommer til å stige, men neppe til norsk nivå med det første, og i alle fall ikke de neste ti årene.

Erik Figenbaum, forsker ved Transportøkonomisk institutt (TØI), mener at avgiftssystemet vårt setter oss i en særstilling.

– Vi har den luksusen at vi kan styre andelen elbiler selv med avgiftssystemet. Det gir en grad av frihet i Norge, mens i andre land er det andre betingelser som bestemmer.

Han tror ikke det er særlig realistisk at andre land i Europa vil få samme avgiftslettelser.

Han viser til at elbilandelen er økende i land som Storbritannia og Frankrike uten like store incentiver som vi har i Norge, men skal det bli fart på andelen, må det innføres noe mer incentiver i de store landene som ikke har dette i dag, slik som Tyskland, Italia og Spania.

Inntil Seks prosent av nybilsalget om ti år

Det er ingen som kan si sikkert hvor mange elbiler som selges om ti år, men mange forsøker å spå om det. En av de mer konkrete er Bosch, som tipper litt over to prosent av nybilsalget i 2020, og nærmere seks og en halv prosent i 2025.

Det kan være en mulighet, tror Elna Holmberg, PhD og leder for Svenskt hybridfordoncentrum ved Chalmers tekniska högskola.

– Prognosene på salg av biler varierer mye fra mer optimistiske til mer pessimistiske. De endres også mens tiden går og man får inn faktiske data for salg for et bestemt år. Seks prosent av nybilsalget på verdensbasis i år 2025 er, etter min oppfatning, et optimistisk mål, men ikke helt urealistisk, sier Holmberg til Teknisk Ukeblad.

– Prognosene for 2020 ligger på mellom to og fem prosent av nybilsalget, der mange lener seg mot det nedre anslaget. Salget av ladbare kjøretøy i et land hegner tett sammen med de fordelene man kan få. Norges elbilutvikling er et tydelig eksempel på det, sier Holmerg.

Frances Sprei, forskningsassistent Energi og Miljø, Chalmers tekniska högskola tror heller ikke at seks prosent av nybilsalget om ti år virker urealistisk.

– Rent spontant, gitt at batteriprisene fortsetter å falle som de har gjort så langt, og gitt at det fortsetter å komme nye modeller på markedet, syns jeg ikke tallet seks prosent kjennes urimelig. Det kan skje er at det tar ekstra fart, men det er jo mer usikkert, sier Sprei til Teknisk Ukeblad.

Utslippskrav vil styre utvalget

Renault Zoe har lengst rekkevidde av de «vanlige» elbilene, med 240 km etter NDEC-standarden.
Renault Zoe var Europas mest solgte elbil i 2015, trolig mye takket være franske bilkjøperes hang til å kjøpe hjemmeproduserte biler, og bedre økonomiske incentiver. Renault
Et økende modellutvalg er også noe Figenbaum ved TØI trekker frem. For selv om dagens elbilfordeler har eksistert siden 2009, tok ikke salget seg opp før det kom et utvalg attraktive biler.

Uten utvalg blir det ingen salg. Skal andelen i Norge øke ytterligere trengs det flere modeller fra flere merker og i flere segmenter.

– Det er de store bilmerkene som bestemmer hva som skal utvikles. EUs krav om lavere utslipp i fremtiden gjør at de er nødt til å ha en viss andel elbiler eller hybrider for å dra ned det gjennomsnittlige utslippet, sier Figenbaum.

Fra 2020 blir EU-kravet et utslipp på 95 gram CO2 per kilometer i snitt. Enda strengere krav truer i 2025, men hvor strenge disse blir er enda ikke avgjort.

Bilprodusenter som ikke klarer å overholde kravene kan vente seg store bøter.

– Bøtene er så høye at produsentene internt kan subsidiere produksjon av elbiler og hybrider, og det vil fortsatt lønne seg. Det er disse kommende kravene som driver mye av denne utviklingen. Spesielt alle de ladbare hybridene fra de tyske produsentene handler om å posisjonere seg for kravene i 2020, sier Figenbaum.

En liten andel av bilparken innen 2020

Ifølge Alexis Perier, pressetalsmann for EU-kommisjonens direktorat for transport, har ikke kommisjonen noen egne tall for hvor stor andel av bilparken som vil være elektrifisert i fremtiden, men de har tatt utgangspunkt i andres anslag i forbindelse med utarbeiding av ny lovgivning som regulerer utslippskrav fra veitransport.

Kommisjonen opererer med et estimat på fire millioner ladbare biler på veiene i EU innen 2020. Det inkluderer også ladbare hybrider.

I EU alene var det registrert nesten 250 millioner personbiler i 2013, ifølge tall fra European Automobile Manufacturers Association (ACEA).

Så om vi antar at det totale antallet personbiler ikke øker fra 2013-nivå, og vi for enkelhets skyld antar at kommisjonens anslag bare gjelder personbiler, vil elektrifiserte kjøretøy stå for 1,6 prosent av den totale bilparken i 2020. Elbiler vil da stå for en liten andel av dette.

Det er med andre ord ingenting som tyder på at forbrenningsmotoren vil høre fortiden til med det første eller andre.

Mitsubishish populære Outlander PHEV har elektrisk firehjulsdrift.
Mitsubishis Outlander PHEV har elektrisk firehjulsdrift, og er en populær ladehybrid. Mitsubishi

Så raskt er det ventet å gå

Det EU-finansierte rådet for veitransportforskning, Ertrac, publiserte i 2012 en rapport som ser for seg utviklingen innen elektrifiserte kjøretøy frem mot 2025.

Analysen mener at masseproduksjon av ladbare kjøretøy i Europa kan være etablert i 2020, og at det kan være omtrent 4,5 millioner ladbare biler på veiene i EU dette året dersom den teknologiske utviklingen av batterier, drivlinjer, systemintegrasjon, strømnettintegrasjon, transportsystemer og sikkerhet tillater det.

I 2025 kan tallet være rundt 15 millioner ladbare biler. Om forutsetningene ikke er der, vil det gå mye tregere: Under 2 millioner i 2025, men med tanke på de mange ladehybridene som lanseres om dagen, er dette trolig et lite sannsynlig scenario.

Den europeiske kjøretøyprodusentforeningen ACEA anslår at ladbare biler, altså både elbiler og hybrider, vil utgjøre mellom to og åtte prosent av markedet for nye biler i 2025. Dette vil avhenge av blant annet sosioøkonomiske faktorer, teknologi, og infrastruktur.

Forbrenningsmotoren er kommet for å bli – en stund

ACEA tror at forbrenningsmotoren vil dominere bilmarkedet det neste tiåret.

Det tror også Bosch, som for hele verden anslår at omtrent 15 prosent av bilene som selges vil ha elektrisk fremdrift innen 2025.

Ifølge en rapport presentert under IAA-messen i september i fjor, vil 98 prosent av alle nye biler være utstyrt med en forbrenningsmotor de neste fem årene, tror de. For selv om flere biler får elektrisk fremdrift, vil svært mange av disse leveres som hybrider.

Fokuset vil være på å forbedre forbrenningsmotoren ytterligere, spesielt i Kina og USA, tror Bosch. I Europa vil imidlertid mer enn en tredel av bilene ha hel- eller delvis elektrisk fremdrift innen 2025.

De tror at elektrifisering vil ta forbrenningsmotoren til nye høyder, og at effektiviteten til dagens motorer kan økes med 15 prosent de neste fem årene blant annet ved å kutte motoren oftere, også i fart.

6,4 prosent elbil i 2025

Av det totale markedet, tror Bosch som tidligere nevnt at andelen rene elbiler som selges vil være 2,2 prosent i 2020 og 6,4 prosent i 2025.

De ser som andre for seg at et massemarked for elbiler er etablert i 2020, og at elektrifiseringen vil ta seg opp etter dette.

Ladbare biler vil kunne stå for så mye som 11,6 prosent av salget i 2020, og 17,2 prosent i 2025, ifølge tall fra Bosch.

Store endringer i om 15 år

Etter dette vil markedet kunne endre seg, ifølge analyseselskapet McKinsey. De publiserte nylig en rapport som tok for seg hvordan disruptiv teknologi vil endre bilmarkedet mot 2030.

Rapporten tegner et bilde av at en av ti biler som selges i 2030 er delte biler.

Det vil gi forbrukerne fleksibilitet til å velge den bilen de har behov for til en bestemt reise. Altså vil du kunne kjøre en stor hybrid-SUV til hytta, og en liten elbil i byen. Selvkjørende biler vil spille en betydelig rolle her.

McKinsey spår veldig bredt når det kommer til ladbare bilers utbredelse i 2030. De tror at mellom 10 og 50 prosent av alle solgte biler det året er ladbare. Dette er et såpass grovt anslag at hvem som helst kan gjøre det.

Det er et poeng at andelen sterkt avhenger av en rekke faktorer, som prisutviklingen på batterier, til utslippskrav og etterspørsel fra forbrukere.

Utbredelsen globalt vil ifølge rapporten være høyest i høyt utviklede byer med høy befolkningstetthet – steder med restriksjoner på utslipp, og incentiver som gir lavere avgifter, tilgang til parkering, billig strøm og annet.

I mindre byer og i landlige områder uten god infrastrukter spår McKinsey-rapporten at det vil selges færre elektrifiserte kjøretøy.

Økende andel i Norge

For Norges del ser utviklingen kanskje litt annerledes ut. I dag nærmer andelen seg tre prosent av den totale bilparken, og vil sannsynligvis stige de neste årene.

Hvor mye, vil ikke Figenbaum anslå. Mye vil fortsatt avhenge av om politikerne beholder de økonomiske incentivene.

– Nye modeller med dobbelt så lang rekkevidde som dagens modeller kommer på markedet fra 2018. Det vil friste mange av dagens elbileiere til å oppgradere og nye kundegrupper vil komme til. Dette kan dra markedsandelene videre oppover, forklarer Figenbaum.

Forbrenningsmotoren vil uansett ikke forsvinne i overskuelig fremtid. Små biler med små motorer vil fortsatt være billigere å produsere.

Og biler med brenselceller? – Usikkert, tror Figenbaum. Her er det mange andre utfordringer som må løses, og hydrogenbilene kommer senere inn på markedet.

– Det blir spennende å se hvordan hydrogenbilene vil gjøre det noen år frem i tid når elbiler og hybrider har blitt bedre enn i dag. De vil være over i enda en ny generasjon da, og hydrogenbilene skyter på et bevegelig mål. Det kan selvsagt komme et gjennombrudd som gjør hydrogenbilene veldig billige, og som kan endre konkurranseforholdet. Men slike gjennombrudd er vanskelige å forutsette, sier Figenbaum.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.