KRAFT

Så mye dyrere blir strømmen av utenlandskabler

Bygging av flere utenlandskabler gir dyrere strøm og høyere nettleie, ifølge ny rapport.

Bilde: Statnett
Øyvind LieØyvind LieJournalist
6. juni 2012 - 08:05

 

Hvis det bygges fire utenlandsforbindelser med en samlet kapasitet på 4500 MW, vil husholdningenes strømpris øke med om lag 3,6 øre/kWh, sammenlignet med om kablene ikke ble bygget, ifølge rapporten som Thema Consulting har laget for BKK, Lyse Energi, Agder Energi, Statkraft og Vattenfall.

Det innebærer én kabel til Tyskland og én til England på 1400 MW hver, samt ytterligere en kabel til Tyskland på 1000 MW og en ny kabel til Nederland på 700 MW.

Hvis det derimot kun blir bygget én forbindelse til England og én til Tyskland på 1400 MW hver, vil det heve husholdningens strømpris med 2,6 øre/kWh.

Tallene viser gjennomsnittet for fire ulike scenarioer.

I det mest ekstreme scenarioet vil to kabler heve husholdningenes priser med 4,6 øre/kWh, mens fire kabler vil gi en prisøkning på hele 6,2 øre/kWh.

Les også: Utenlandskabler øker kraftprisene

Enormt kraftoverskudd

For den kraftkrevende industrien vil gjennomsnittet av de fire scenarioene øke strømprisen med 1,9 øre/kWh med to kabler og 2,6 øre/kWh med fire kabler, går det fram av rapporten.

Statnett har som mål å bygge kabel til både Tyskland og Storbritannia innen 2021, mens en samlet kraftbransje ønsker å bygge langt flere kabler langt raskere for å få solgt strømmen sin.

Ifølge analytikere går Norden mot et kraftoverskudd på 50 TWh i 2020, blant annet som følge av det felles norsk-svenske elsertifikatmarkedet.

Hva selve kraftprisen i Norge blir i 2020, gir ikke rapporten noe entydig svar på. Det avhenger av mange usikre faktorer.

I det billigste scenarioet blir prisen 24 øre/kWh, mens strømkundene må ut med hele 44 øre/kWh hvis det dyreste slår til.

Statnett-sjef Auke Lont: – Markedene slår hverandre i hjel

Energi Norge: – Kraftkablene gir lavere strømpris

– God samfunnsøkonomi

Selv om forbrukerne isolert sett taper på utenlandskablene, konkluderer studien med at kablene er samfunnsøkonomisk lønnsomme, og det med god margin.

Kablene kan nemlig gi store såkalte flaskehalsinntekter til eierne. Med dagens system ligger det an til at Statnett får eie alle utenlandskablene, slik at inntektene automatisk fører til lavere nettleie til alle, fordi selskapet reduserer sentralnettstariffen.

Hvis de borgerlige partiene tar over, er det mulig at også andre enn Statnett kan få eie utenlandskablene, og da vil inntektene gå tilbake til private eiere og regionale kraft­selskaper.

De økte kraftprisene kablene fører med seg, vil ifølge rapporten være positive, siden det gir økte inntekter til kraftselskapene. Mye av disse pengene går tilbake til kommunene og staten som skatt.

Mer stabile priser

Mer stabile priser, et bedre klima og mulighet for økt salg av reguleringstjenester bidrar også til den samfunnsøkonomiske lønnsomheten, ifølge rapporten.

Økt utvekslingskapasitet med utlandet stabiliserer dessuten prisvariasjonene mellom tørre og våte år, og prisforskjellene mellom årstidene blir mindre enn i dag.

Les også: Statnett vil utsette byggingen av kraftledninger

– Krafteksport øker CO2-utslippene 

Ikke kontinentpriser

Selv om kablene gir økte kraftpriser, vil prisene forbli lavere enn på kontinentet, understrekes det i raporten. Det bidrar den vedtatte utbyggingen av 26,4 TWh sertifikatkraft til.

Fornybarinvesteringene vil ifølge rapporten senke husstandenes kraftkostnader med 1,5 øre/kWh i 2010.

Den samlede effekten av utenlandskabler og fornybarutbygging blir dermed at husholdningenes kraftkostnader øker med 1,1 øre/kWh i 2020 hvis det bygges to kabler, og 2,2 øre/kWh hvis det bygges fire.

Den kraftkrevende industrien kommer best ut av fornybareventyret. Den slipper å betale for elsertifikatene, og får redusert kraftkostnaden sin med hele 4,2 øre/kWh som følge av fornybarutbyggingen, slik at kabeleffekten mer enn utlignes.

Effekt på kraftkostnadene

Øre/kWh for husholdningene i 2020.
 Overskudd/høyOverskudd/lavBalanse/høyBalanse/lavSnitt

To mellomlandsforbindelser

Fornybarinvesteringer-3,21,1-4,50,5-1,5
Mellomlandsinvesteringer4,63,11,71,12,6
Totalt1,44,2-2,81,61,1

Fire mellomlandsforbindelser

Fornybarinvesteringer-3,21,1-4,50,5-1,5
Mellomlandsinvesteringer6,24,42,21,63,6
Totalt3,05,5-2,32,12,1

Økt nettleie

Men kostnader for forbrukerne knyttet til interne nettforsterkninger som de nye kablene krever, er ikke tatt med i regnestykket.

Rapporten legger imidlertid ikke skjul på at utenlandskablene utløser investeringer som ellers ikke ville være nødvendige, og dermed øker kostnadene i sentralnettet.

En årsak er at økt utenlandshandel gir hyppigere endringer i kraftflyten. Det kan i neste omgang øke behovet for forsterkninger i nettet og eventuelt øke overføringstapene og kostnadene knyttet til systemdrift.

Thema Consulting anslår at de indirekte investeringskostnadene i det norske sentralnettet som følge av mellomlandsforbindelser er et sted mellom en og tre milliarder kroner for to mellomlandsforbindelser.

Det må finansieres både av industrien og husholdningene.

Les også:

Statnett håvet inn på prisforskjeller

– Fem kabler gir Tysklandspriser

30 % bort i tap på NorNed

– Regjeringen snakker med to tunger om strømprisene

Foreslår å opprette Statkabel 

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.