KARRIERE

Så at generasjon Z hadde andre behov: – Hører ofte at de er krevende

De snakker åpent om lønn, holder fritiden hellig og trenger flere tilbakemeldinger. IT-selskapet Capgemini har tatt grep for å holde på sine yngste ansatte.

IT-konsulentene Martine Lysebo og Kristoffer Dagestad (t.h.) feirer avslutningsdagen for Capgeminis generasjon Z-satsing med kollega Raja Iqran. Tips og triks noteres i «Karriereboka» som er utgitt av kursleder Amund Fjeldstad.
IT-konsulentene Martine Lysebo og Kristoffer Dagestad (t.h.) feirer avslutningsdagen for Capgeminis generasjon Z-satsing med kollega Raja Iqran. Tips og triks noteres i «Karriereboka» som er utgitt av kursleder Amund Fjeldstad. Foto: Tia Karlsen

– Det jeg kanskje hører oftest, er at generasjon Z er mer krevende, sier Gøril Rønning.

Rønning leder rundt 800 ansatte i IT-selskapet Capgemini Norge. Av dem tilhører om lag 200 generasjon Z, løst definert som dem som fyller 26 år i 2023 eller er yngre.

– De har et økt behov for å bli sett og få kontinuerlig feedback, og de er opptatt av rettferdighet og likebehandling, sier hun. – I enkelte tilfeller gjerne også før de vet eller har god grunn til å tro at de er forskjellsbehandlet.

Generasjon Z må ledes på en ny måte

Etter hvert som generasjon Z gjorde sitt inntog i Capgemini, så Rønning og kollegaene tydelige generasjonsforskjeller. Aldersgruppen hadde andre behov enn sine eldre kollegaer. Måten de tidligere hadde ledet unge ansatte på, fungerte ikke like godt på generasjon Z.

For å ta grep igangsatte Capgemini i fjor et eget initiativ rettet mot ansatte opptil 34 år, altså generasjon Z og eldre «millennials» (se faktaboks).

Det ettårige kurset, som holdes av firmaet Yong, har blitt en obligatorisk del av Ignite, selskapets traineeprogram for nyansatte. 

Dette er Generasjon Z, Millennials, Generasjon X og Babyboomers

Generasjon Z

Født: 1997-2010

Alder: 12-26 år

Vokste opp med smarttelefoner og egen laptop eller nettbrett. Bryr seg mer om klimaendringer enn for eksempel «boomers» (se nedenfor) og har mer liberale holdninger til for eksempel homofili. Trener mer, drikker mindre og har et nært forhold til sine foreldre.

Blir kritisert for å være skjøre, selvopptatte og teknologiavhengige.

Millennials

Født: 1981-1996

Alder: 27-42 år

Barna til «boomersene» vokste opp mens internett tok over verden, men husker også en tid før dette. Husker historiske hendelser som 9/11, finanskrisen i 2008 og krigen i Irak og Afghanistan.

Blir kritisert for å være late og selvopptatte. Kåret til «me-me-me»-generasjonen av Time Magazine i 2014.

Generasjon X

Født: 1965-1980

Alder: 58-43 år

Vokste opp med jappetid og Berlinmurens fall. Fortsatt relativt unge da de fikk knatre på sin første datamaskin.

Generasjon X later til å ha gått litt under kritikk-raderen, men har blant annet blitt beskyldt for å være «slackers». Kalles også «ironigenerasjonen» med negativt fortegn innimellom.

Babyboomer-generasjonen – «boomers»

Født: 1946 – 1964 

Alder: 77-59 år

Som navnet tilsier var disse en del av baby-boomen etter andre verdenskrig. Mange vokste opp i relativt enkle økonomiske kår, men fikk oppleve voldsom velstandsøkning, spesielt i Norge. Fikk også med seg kvinnefrigjøring, utdanningseksplosjon og kald krig.

Blir kritisert for å være egoistiske, bakstreverske og bortskjemte.

Kilder: Generasjonsinndelinger er ingen eksakt vitenskap, men Pew Research Center er blant dem som har gjort et forsøk.

Sentralt i satsingen er at også lederne kurses i hvordan de skal følge opp selskapets yngste.

– Erfaringen vår er at ledere i Norge ofte syns det er vanskelig å lede generasjon Z. De sliter med det, sier Amund Fjeldstad, kursleder og daglig leder i Yong til TU.

– Vi må forstå hva som er myter

Når TU møter Rønning, er det avslutningsdag for dem som har gjennomført det ettårige traineeprogrammet på Oslo-hotellet The Hub.

Satsingen på generasjon Z handler om å skape økt bevissthet og forståelse, forteller hun. Selv har Rønning fått mange a-ha-opplevelser i samtaler med sine yngste kollegaer.

– De kommer inn med en helt annen digital forståelse, men de representerer også noe helt annerledes. Vi må forstå hva som er reelt i den annerledesheten, og hva som er myter.

Hun understreker samtidig at man må være forsiktig med å generalisere.

– Vi er alle forskjellige, men preges selvfølgelig av samtiden vi er formet i.

Kravstore «snowflakes»

Generasjon Z er, avhengig av kildene man benytter, definert som dem som er født mellom 1997 og 2010. I løpet av året vil de altså fylle mellom 12 og 26 år.

De er i stor grad oppvokst med sosiale medier og husker knapt en tid uten internett og mobiltelefoner.

I likhet med generasjonene før dem – millennials, generasjon X og babyboomerne – har generasjon Z vært gjenstand for kritikk.

For generasjon Z sin del har kritikken blant annet gått på at de er skjøre, internettavhengige «snowflakes». De skal også være kravstore og blitt sydd puter under armene på gjennom oppveksten – for å nevne noe.

– Uunngåelig å se suksess overalt

Kristoffer Dagestad og Martine Lysebo, begge 26 år og IT-konsulenter i Capgemini, skal snart feire gjennomført traineeprogram og generasjon Z-satsing.

De kjenner seg bare delvis igjen i beskrivelsene av deres egen generasjon.

Noe av det Kristoffer Dagestad (t.v.) og Martine Lysebo (t.h) syntes var mest spennende med Capgeminis Generasjon Z-satsing, var å høre om hva andre motiveres av. – Forutsigbarhet, for eksempel. Det er veldig langt ned på min liste, sier Lysebo. Selv motiveres hun heller av ansvar.
Kristoffer Dagestad (t.v.) og Martine Lysebo (t.h) syntes noe av det mest spennende med generasjon Z-satsingen har vært å høre hva andre motiveres av. – Forutsigbarhet, for eksempel. Det er veldig langt ned på min liste, sier Lysebo. Selv motiveres hun heller av ansvar. Foto: Eirik Helland Urke

– Jeg tror det er mye større forventninger med sosiale medier og sånt enn før. Da jeg studerte, var det nesten uunngåelig å se suksess og hva folk oppnådde overalt, sier Dagestad.

Dagestad har selv en master i informatikk fra UiO. Lysebo er sivilingeniør i fysikk og matematikk fra NTNU.

– Det er mye press utenfra, oppsummerer Dagestad.

– Og dette med at generasjon Z er krenkbare snøfnugg?

– Jeg føler at hele samfunnet er krenket, jeg, sier Lysebo og ler.

Lærer å ikke ta ting for personlig

Les også

– Men vi har jo lært at visse ting ikke er greit, legger Dagestad til.

– Du kan for eksempel havne på et prosjekt der du treffer en eldre generasjon som ikke har hatt disse tingene på agendaen i det hele tatt.

I sånne situasjoner har de lært å ta i bruk noe de kaller «konsulentbarrieren». Den skal blant annet hjelpe dem å ikke ta ting for personlig.

– Det er som regel en fin linje mellom hva som er en krenkelse og ikke. Det er ikke alltid så lett å vite.

– Jeg lærte «ikke spør hva firmaet kan gjøre for deg, spør hva du kan gjøre for firmaet». Disse lærer ikke det på samme måte, sier Amund Fjeldstad, daglig leder i Yong. Her kurser han deltakerne i Capgeminis traineeprogram.
– Jeg lærte «ikke spør hva firmaet kan gjøre for deg, spør hva du kan gjøre for firmaet». Disse lærer ikke det på samme måte, sier Amund Fjeldstad i konsulentselskapet Yong. Her kurser han deltakerne i Capgeminis traineeprogram. Foto: Tia Karlsen

Færre fra Generasjon Z gir alt på jobb

I tillegg til generasjon Z kurser Capgemini også dem mellom 27 og 34 år, altså den yngste halvparten av millennials-generasjonen.

Rønning oppfatter imidlertid at det er noen karakteristiske trekk hos generasjon Z som ikke er like utpreget blant millennials’ene.

Noe av det selskapet har observert de siste årene, er at de yngste trenger mer kontinuerlige tilbakemeldinger og større psykologisk trygghet. De setter også større krav til mangfold, miljø og bærekraft og forventer i større grad å bli involvert.

En annen holdning til fritid er også på frammarsj.

– Da jeg begynte å jobbe i konsulentbransjen, var det en forventning om at du legger inn en viss egentid, betalt eller ikke, for å skape din egen karrierevei, forteller Rønning.

I løpet av sine ti år hos Capgemini har hun sett en markant endring.

– Det er et helt annet skille nå, og det kommer veldig tydelig fra de yngste ansatte.

Hun understreker at det finnes store variasjoner i aldersgruppen.

– Det er noen som alltid vil være på og som fortsatt gir alt. Men det er færre av dem. Det er verken riktig eller feil, men det er en endring.

– Arbeidstakers marked

Les også

Én ting generasjon Z skal være spesielt opptatt av, er at jobben skal kjennes meningsfylt. 

Lysebo og Dagestad forteller at mye av kursingen har handlet om nettopp det – å bli kjent med egne verdier og bruke det til å forme en mer meningsfylt arbeidshverdag.

Et viktig bakteppe er et stort gjennomtrekk blant de yngste arbeidstakerne.

– Dette er jo en bransje med enormt mange muligheter, i hvert fall innenfor IT og teknologi. Akkurat nå er det arbeidstakers marked, så det er veldig mye folk på Linkedin som vil ha tak i deg, sier Dagestad.

Får hjelp i vrimmelen av valg

Lysebo forteller at noe av det mest verdifulle ved kurset har vært å få hjelp til å gjøre gode valg.

– I dag er det så mange alternativer. Så det handler om å bli bedre på å treffe riktig og å få noen verktøy som hjelper deg å velge rett. 

For eksempel om man lurer på å bytte jobb.

– Da reflekterer man kanskje litt mer, ut over at noe høres spennende ut. Som kanskje er en tendens vår generasjon har, at man kaster seg på det neste beste. Men så er ikke det nødvendigvis det beste for deg, da.

Misforståelse at de er late og nærtagende

Blant fordommene Rønning ofte har hørt folk gjengi om generasjon Z, er at de har blitt sydd puter under armene på.

Det, og oppfatninger om at de er late, nærtagende eller ikke forstår realiteter, mener Capgemini-lederen i stor grad er misforståelser.

At generasjon Z er bevisst sine rettigheter i arbeidslivet, mener hun eksempelvis er et gode. Et av utslagene er at de er veldig opptatt av likestilling mellom kjønn.

– De snakker helt åpent om lønn og deler det meste. Det har vi ikke sett før.

Får flere forespørsler om høyere lønn

Les også

Slikt kan oppleves som krevende når man opererer med individuell avlønning og taushetsplikt rundt ansattforhold, medgir Rønning. Hun mener likevel at det må betraktes som en positiv utvikling.

– Jeg blir jo kjempestolt når jenter kommer bort og spør om høyere lønn, og man passer på at lønnen står i forhold til kompetanse. De samtalene har vi mye oftere nå enn før.

– En annen ting er at jeg nesten ikke får jevnlige telefoner fra de mer erfarne ansatte, men veldig mye fra de yngre. Det er superbra, synes jeg.

Rønning tror at ledere generelt kunne vært tjent med å ha et åpnere sinn i møte med generasjon Z. 

– De har blant annet en digital kunnskap som er helt unik. Vi går glipp av så mye potensial som selskap, ledere og ansatte om vi ikke klarer å ta ut verdien av mangfoldet som de representerer. 

– Ikke kravstort

Etter vel overstått generasjon Z-kurs tror både Lysebo og Dagestad at de vil bli lengre i Capgemini. Både fordi de vet mer om mulighetene som finnes internt og fordi de er mer bevisst på hvordan de kan trives bedre på jobb.

– Jeg synes egentlig det er ganske modig å hjelpe folk med å bli bedre kjent med seg selv for å kunne ta bedre valg. For det kan jo også bety at man bytter jobb, sier Lysebo.

At selskapet bruker ressurser på at de skal trives på arbeidsplassen, synes de høres mer ut som fornuft enn som dulling med en kravstor generasjon. 

Man bruker tross alt mer enn 8 av døgnets 24 timer på jobb, påpeker Lysebo.

– Jeg tenker: Herlighet – at du krever at en tredjedel av livet ditt gir deg en verdi, er jo egentlig ikke kravstort.

Les også

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.