Rydder i el-returbransjen

Rydder i el-returbransjen
KAOS: Klif planlegger en total omlegging av ordningen med retur av elektronisk avfall etter lang tid med kaos i bransjen. Bilde: Elretur

EE-avfall

  • De fleste EE-produkter inneholder helse- og miljøfarlige stoffer i varierende mengder.
  • Norske miljømyndigheter har etablert et retursystem for å sikre at det blir tatt forsvarlig hånd om de kasserte produktene.
  • Importører og produsenter i Norge er pliktig til å være medlem av et returselskap for EE-avfall, som er godkjent av Klif.
  • Alle forhandlere av EE-produkter er pliktig til å ta imot kasserte produkter.
  • Kasserte EE-produkter kan også leveres til kommunale mottak.
  • Ufullstendige innsamlinger.
  • Mangler eller feil i regnskapet over innsamlede og behandlede mengder EE-avfall.
  • Mangelfull miljøsanering av EE-avfall.
  • Ulovlig eksport av EE-avfall.

Det er status for el-returbransjen i 2010.

Returselskaper kan miste godkjenningIkke til å leve med

Nå er Klima og forurensningsdirektoratet (Klif) lei av at innsamlingen av utrangerte datamaskiner og annet elektronisk utstyr ikke fungerer som den skal.

Direktør Ellen Hambro varsler en totalrenovering og har bedt returselskapene om å samarbeide.

VARSLER: Klif-direktør Ellen Hambro varsler omlegging av ordningen med el-retur. (Foto: Jörgen Skjelsbæk) Jörgen Skjelsbæk

- To år på rad har vi opplevd at en del av forbrukeravfallet som er levert inn ved de kommunale mottakene ikke blir hentet av returselskapene. Dette er en situasjon vi ikke kan leve videre med. Enkelte av returselskapene har innført stopp i innsamlingen. Våre kontroller har også vist en rekke brudd på regelverket. Derfor mener vi det er behov for å gjøre endringer i ordningen for å få en mer stabil og sikker innsamling, sier Hambro i en artikkel på Klifs egen hjemmeside.

Returbransjen i nytt krisemøteØker innsamlingen

Som et første skritt i arbeidet med å vurdere endring av systemet arrangerte Klif et møte med bransjen 1. mars.

Her ble bransjen bedt om å komme med innspill til løsninger.

Basert på innspillene og egne erfaringer vil Klif arbeide med forslag til endringer av regelverket.

Målet er å få til økt innsamling og dermed en mer forsvarlig behandling av EE-avfall.Les også:

– Beholdt 80 millioner i miljøgebyr

Les mer om: