NYHETER_BYGG

Rustfritt ruster

Trondheims fuktige storstue yrer av liv i de mange bassengene. Med full utsikt til Trondheimsfjorden plaskes, svømmes og stupes det i langt mer behagelige temperaturer enn trønderklimaet normalt byr på.

Undrende

Men mange undrer seg over rustangrepene i et helt nytt anlegg. En rekke detaljer er laget i elegante stålkonstruksjoner, men de ser ikke så elegante ut med rustflekker og brune striper av rustvann på gulvet.

– Det som er rustfritt ruster i et fuktig miljø, slår driftsleder Tore Heimdal i Pirbadet nøkternt fast.

– For å holde rusten unna må rustflekkene syrevaskes en gang i uken. Det har ikke vært mulig nå i sommer med opplæring og klargjøring av Pirbadet.

Fadesen later til å ha skjedd allerede på spesifikasjonsstadiet. Arkitektene spesifiserer rustfritt stål i den tro at det er vedlikeholdsfritt. Driftspersonalet ble ikke tatt med på råd.

Heimdal legger ikke skjul på sin irritasjon over å måtte bruke et halvt dagsverk i uken til å holde rusten unna på grunn av ingeniørenes og arkitektenes feiltolkning av rustfritt stål.

Resten fungerer

Bortsett fra noen mindre startproblemer og rustflekkene fungerer alle badeanleggene. De øvrige trim- og velvære avdelingene i Pirbadet vil være ferdig i løpet av august, mens heve- og senkegulvet og dokkporten i det store bassenget kommer i september og blir installert i løpet av en måneds tid.

Offisiell åpning vil derfor i november når alt er på plass og uttestet. Men rustproblemet må Heimdal og hans driftsavdeling leve med.

Les mer om: