Rust renser jord og vann

  • Miljø
Et ultrafinmalt pulver basert på jern har vist seg svært effektivt renesemiddel.

Pulveret som varierer fra 1 - 100 nanometer, blander seg lett med jord siden partiklene er ørsmå.

Jernet kan pumpes ned i jorda i mindre brønner.

Det er forskere ved Lehigh Universitet i Bethlehem, Pennsylvania, som har forsket på nanoteknologi og utviklet den nye metoden for å rense forurenset jord.

Jern ruster og det er denne oksidasjonsprosessen som tar knekken på giftstoffene i jorda.

Det kan være PCB, tetraklorid og dioksiner som brytes ned til lang mindre giftige karbonforbindelser når jernet ruster.

Miljøingeniør Wei-xian Zang har arbeidet med nanopulveret i åtte år. Han mener at pulveret også har den samme virksningen på tungmetaller som ligger i jorda.

Et ledd i prosjektet har vært å redusere kostnadene på pulveret. Det kan nå produseres for rundt 300 kroner per kilo. Zang regner i følge www.e4engineering.com med at dette vil ha en enorm effekt på kostnadene ved rensing av gamle industritomter, avfallsplasser, deponier og andre svært forurensede steder.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå