Rensing av grunnvann

Rust og forkullede knokler skal fjerne løsemidler fra grunnvannet

Et nytt forskningsprosjekt skal utvikle en grønnere og billigere teknikk til å fjerne klorerte løsemidler fra forurenset jord og grunnvann. Hovedingrediensene er såkalt «grønn rust» og knokler som forkulles ved høy temperatur.

Postdoc Jing Ai fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet blander en grønn rust-oppløsning med beinkull i en hanskeboks.
Postdoc Jing Ai fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet blander en grønn rust-oppløsning med beinkull i en hanskeboks. (Foto: Københavns universitet)

Et nytt forskningsprosjekt skal utvikle en grønnere og billigere teknikk til å fjerne klorerte løsemidler fra forurenset jord og grunnvann. Hovedingrediensene er såkalt «grønn rust» og knokler som forkulles ved høy temperatur.

  • Industri

Tusenvis av grunnområder rundt i Danmark er så forurensede at det risikerer å gå ut over grunnvannet. I tillegg til sprøytemidler er den største forurensingskilden klorerte løsemidler – vanligvis fra renserier eller avfetting i for eksempel metallindustrien. De danske regionene bruker årlig 400 millioner kroner på å undersøke og rense opp i områder som er forurenset med disse skumle stoffene.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå