Russland tester oss: Møter trusler med ny norsk taleteknologi 

Siste skrik innen taleteknologi utvikles av Thales Norway og Forsvarets forskningsinstitutt.

Russland tester oss: Møter trusler med ny norsk taleteknologi 
Illustrasjon av «flernivå tale»-systemet med utgangspunkt i Forsvarets operative hovedkvarter. Foto: Thales Norway

Russisk handlingsmønster er preget av mer risikovilje og offensivitet, også mot Norge, var blant det som ble løftet fram i Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) i oktober. Trusselbildet og den militærstrategiske situasjonen i våre nærområder er betydelig forverret de siste fem årene.