Russisk-norsk teleavtale

  • ikt

– Avtalen er viktig for videre utvikling av russisk og norsk næringslivssamarbeid. Moderne infrastruktur for post- og telekommunikasjon spiller en viktig rolle i den videre økonomiske og sosiale utviklingen for våre russiske naboer, sier Terje Moe Gustavsen.

Partene skal gjennomføre tiltak for å utvikle alle former av telekommunikasjon mellom de to landene og bistå hverandre når det gjelder telekommunikasjon med tredjeland. Avtalen legger også til rette at det kan inngås avtaler for blant annet vitenskapelig og teknisk samarbeid. (fh)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå