StatoilHydros tyvende oljefunn i 2008 ble gjort sør for Visund-feltet, her representert ved Tampen.
StatoilHydros tyvende oljefunn i 2008 ble gjort sør for Visund-feltet, her representert ved Tampen.

Rundt tall for StatoilHydro

Det er boreriggen Borgland Dolphin som har funnet petroleum i Pan/Pandora-prospektet, rett sør for Visund-feltet.

Se hvor de 20 funnene på norsk sokkel i 2008 er gjort: De 20 funnene

Stort potensial

Brønnen påviste olje og gass i Brent-gruppen. Nærmere bestemt ble det påvist en 35 meters gasskolonne over en 25 meters oljekolonne.

Nå skal det bores et sidesteg for å kartlegge mer nøyaktig hvor stort funn som skjuler seg 3.077 meter under havoverflaten.

– Området sør for Visund har et betydelig gjenværende ressurspotensial. Funnet av gass og olje i Pan er derfor viktig for videre utforskning og utvikling av dette området, sier letesjef May-Liss Hauknes i StatoilHydro i en pressemelding.

Mer sprut i Dagny

Rettighetshaverne

Prospektet ligger hovedsakelig innenfor utvinningstillatelse 120 og strekker seg så vidt inn i 120 B. StatoilHydro er operatør begge steder og eier 59,06 prosent av rettighetene.

Øvrige rettighetshavere er Petoro (16,94 prosent), ConocoPhillips (13 prosent) og Total (11 prosent).

Shell håper på gigantfunn