MOTOR

Rullende brannfeller

Da Statens vegvesen, Vägverket og Sveriges tekniske forskningsinstitutt før jul gjennomførte det første fullskala brannforsøket på en buss, måtte det avbrytes da halve bussen sto i flammer. Det ble så varmt at laboratoriet ikke tålte mer.
Da Statens vegvesen, Vägverket og Sveriges tekniske forskningsinstitutt før jul gjennomførte det første fullskala brannforsøket på en buss, måtte det avbrytes da halve bussen sto i flammer. Det ble så varmt at laboratoriet ikke tålte mer.

De fleste materialer som i dag er godkjent i busser, er ikke tillatt brukt i tog, skip og offentlige bygninger.

Mens andre framkomstmidler må følge moderne retningslinjer, benyttes det en ISO-standard som stammer fra 1940-tallet når materialene inne i busser skal testes for brannsikkerhet.

Snille branntester

Prøvemetoden dreier seg i hovedsak om å måle horisontal flammespredning. Det holder at vegger, tak, gulv og seter er laget av et materiale som ikke brenner fortere enn 100 millimeter per minutt.

– Dette er en veldig snill måte å teste brannsikkerhet på. Satt på spissen vil til og med fyrstikker kunne passere et slikt brannkrav. Nå er det på høy tid å innføre nye og mer moderne prøvemetoder som i sin tur vil føre til bedre brannsikkerhet, sier overingeniør Asbjørn Hagerupsen i Statens vegvesen.

Norsk-svensk prosjekt

Vegvesenet, det svenske motstykket Vägverket og Sveriges tekniske forskningsinstitutt (SP) er i ferd med å legge siste hånd på et toårig prosjekt der målet er å redusere antall bussbranner og konsekvensene av dem.

– Sluttrapporten skal brukes som underlag når vi i april fremmer forslag om endring av det europeiske regelverket når det gjelder brannkrav i busser. Dette er tatt opp i Genève tidligere også, men uten slik forskning i bunn blir det nytteløst å få til endringer. Det blir bare synsing. Når to land går sammen står vi sterkere, ikke minst fordi Sverige er EU-medlem. Vi opplever kommisjonen som positive til en mulig regelendring, sier Hagerupsen som er Norges representant i bussprosjektet.

– Ikke farlig

En oversikt over politirapporterte branner viser at 1-1,4 prosent av bussene i Norge og Sverige er involvert i en eller annen form for brann hvert år. Statistikken viser at det er 5-10 ganger så mange bussbranner som lastebilbranner.

I Norge har vi sluppet unna personskader som følge av bussbrann. Men det finnes nok av dystre eksempler på fatale bussbranner i utlandet som gjør tematikken høyst relevant.

– Samtidig skal vi ikke krisemaksimere. Det er ikke farlig å kjøre buss i dag. Men vi har noen scenarier vi frykter, for eksempel bussbrann inne i en tunnel. Med skjerpete krav til brannsikkerhet er sjansen større for at en slik brann sprer seg såpass sakte at det går greit å evakuere passasjerene, sier Hagerupsen.

Dramatisk på laben

Brant ned gjorde den til gagns, bussen som rett før jul ble utsatt for det første fullskalatesten i laben til SP.

Den nesten nye bussen av en anerkjent fabrikant brant så godt at forsøket måtte avbrytes da halve bussen sto i fyr.

– Det var en voldsomt varmestråling, omkring 25-30 MW, så laben tålte rett og slett ikke mer. Det måtte en kontrollert nedslokking til. I tillegg spredte det seg såpass mye røyk til nabokontorene at de ansatte måtte evakueres. Heldigvis var det elleve røykdykkere fra Borås på kurs der den dagen i tillegg til SPs egne brannfolk, så det gikk greit, forteller Hagerupsen.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.