Røykere ført bak lyset

En ny, dansk undersøkelse viser at innholdet av tjære og nikotin i sigaretter er opptil fire ganger så høy som varedeklarasjonen på pakka hevder. Det er det uavhengige, kanadiske røykelaboratoriet Labstat International som på oppdrag fra forbrukertidsskriftet Tænk+Test har dukomentert de foruroligende tallene.

- Dette bekrefter at tobakksindustrien bedriver en kjempebløff overfor kundene, sier professor Tore Sanner ved Institutt for kreftforskning, Radiumhospitalet til tekblad.no.Har hatt mistanke

- Dette har vi har ant i lang tid, sier jurist Siri Næsheim hos Statens Tobakkskaderåd til tekblad.no.

- Produsentenes tall er ikke representative for hva røykerne faktisk får i seg. Det skyldes at testene, som de utfører selv, ikke er reelle i forhold til hvordan røykere bruker produktene.

Produsentene følger imidlertid minstekravene til målemetoder, som er fastsatt av myndighetene. Men til høsten kommer en endring. Professor Tore Sanner ser fram til det:

- 30. september trer et nytt EU-direktiv i kraft. Det forbyr produsentene å bruke betegnelser som «mild», «extra mild», «light» og så videre. Dermed blir ikke forbrukerne villedet til å tro at de får i seg mindre av de skadelige stoffene ved å gå over til «mildere» typer, sier han.Politikerne avgjør

- Sannsynligvis kommer det ikke krav om bedre målemetoder, tror Sanner.

- Det er politikerne som avgjør om vi skal endre våre målemetoder, kommenterer administrerende dirtektør Jørgen Tandrup i Skandinavisk Tobakskompagni til Tænk+Test. Han hevder også at den kanadiske testen har benyttet metoder som ikke er bedre enn industriens egne.

Dansk TV - DR1 - vil i kveld vise en dokumentar om tobakksindustriens tåkelegging av sannheten om giftinnholdet i sigaretter.

Kodeord: tobakk