Roy Frivoll ny styreleder i Grønn Byggallianse

Roy Frivoll ny styreleder i Grønn Byggallianse
Roy Frivoll ble enstemmig valgt til styreleder for Grønn Byggallianse i 2019 og 2020 Foto: Grønn Byggallianse

Grønn Byggallianse avholdt forrige uke årsmøte, der forvaltningsdirektør i Avantor Roy Frivoll ble valgt til styreleder, skriver Byggalliansen i en pressemelding. 

På årsmøtet ble Roy Frivoll enstemmig valgt til styreleder for 2019 og 2020.

– Grønn Byggallianse er foreningen som er best rustet til å samle bransjen i det felles løftet som må til for å nå klimamålene, og jeg ser fram til å bidra for at vi lykkes i dette arbeidet, uttaler Frivoll i meldingen.

Les også

Frivoll har vært nestleder i Grønn Byggallianse fra 1. juli 2018. Han overtok som fungerende styreleder 1. mars, da Hege Schøyen Dillner trakk seg som styreleder etter å ha tegnet ansettelseskontrakt med Grønn Byggallianse.

– Hele verdikjeden

Direktør i Snøhetta Tonje Frydenlund ble valgt til nestleder. Frydenlund har før vært styremedlem.

I tillegg består styret av: 

 • Styremedlem Jon-Erik Lunøe, OBOS
 • Styremedlem Morten Aarhus, Forbo
 • Styremedlem Rigmor Hansen, Undervisningsbygg
 • Styremedlem Synnøve Lyssand Sandberg, OSU
 • Styremedlem Stein Randby, Malling
 • Styremedlem Kristin Karlsrud Haugse, Rambøll
 • Styremedlem Karen Cecilie Bjørgum Møller, Vedal-gruppen
 • Varamedlem Kim Robert Lisø, GK

Allianse for alle

 • Grønn Byggallianse er en non-profit medlemsforening der virksomheter fra hele bygge- og eiendomsektoren kan være medlem.
 • Alliansens arbeid bygger på FNs bærekraftsmål, særlig de ni målene som World Green Building Council har utpekt som spesielt relevante for bygg, anlegg og områder.
 • Byggalliansen drifter og forvalter miljøsertifiseringer, primært Breeam-Nor.

Kilde: Grønn Byggallianse

– Styret representerer hele verdikjeden innen bygg og eiendom og reflekterer godt vår medlemsmasse, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Bramslev.

Bramslev fortalte på årsmøtet om et høyt aktivitetsnivå det første virkeåret til den nye organisasjonen og om aktive medlemmer. I neste periode er ikke ambisjonene noe lavere, og i handlingsplanen for Grønn Byggallianse kan du lese om prioriteringene for 2019.

– Bygg- og eiendomssektoren er avgjørende for å nå bærekraftsmålene, og vi fortsetter å jobbe for at bærekraft skal bli det selvfølgelige valget, sier Bramslev. 

Les også