ENERGI

Røst kan bli hydrogenøya

14. des. 2000 - 07:00

Røst utenfor Lofoten kan få verdens største brenselcelleinstallasjon. Et konsortium bestående av Røst kommune og Lofotkraft har fått økonomisk støtte fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Norges forskningsråd til å utrede spørsmålet. Osloselskapet Energy Development, som har tatt initiativ til å vurdere alternativer til ny kabel, arbeider med et forprosjekt som skal vurdere de ulike mulighetene.

Det er tre aktuelle alternativer for elektrisitetsprosjektet på Røst:

Ny kabel: Dagens kabel trenger fornying. Den begynner å bli slitt, og rundt 50 prosent av energien tapes. En ny kabel vil redusere tapene kraftig, men vil koste 35 millioner kroner. Strømprisen vil ligge litt over 50 øre pr kWh.

Vind og diesel: Et av alternativene til ny kabel er å basere seg på vindenergi. To store trebladede vindturbiner, hver med en maksimaleffekt på 1,8 MW, vil være nok til å forsyne øya med kraft – når det blåser en passe vindsstyrke.

Som alternativ elektrisitetskilde ved vindstille er en dieselgenerator den vanligste løsningen. Her trengs en 2 MW generator som vil produsere omtrent halvparten av energibehovet på årsbasis. I dette alternativet vil det ikke være mulig å utnytte all energien fra vindturbinene når de kan produsere mer enn øyas kraftbehov. Allikevel er et vind/dieselalternativ mer lønnsomt enn et anlegg basert på et rent dieselaggregat.

Prisen på dette prosjektet er beregnet til 46 millioner kroner, og strømprisen vil bli 50 øre pr kWh.

Vind og hydrogenlager: Den tredje og mest spennende muligheten, men dessverre den dyreste, er basert på å lagre energi som hydrogen. Dette alternativet har samme vindturbininstallasjon som utgangspunkt, men her er poenget å utnytte all energien som turbinene produserer. Det vil gjøres ved å benytte overskuddselektrisiteten til å produsere hydrogengass i et elektrolyseanlegg.

Anlegget vil ha en elektrolysekapasitet på 1 MW. Hydrogenet vil bli lagret komprimert i tanker, og det vurderes trykk på mellom 30 til 200 bar. Lageret skal inneholde 42.000 normalkubikkmeter hydrogengass, som vil være nok til å produsere strøm i to døgn.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.