NYHETER_BYGG

Ros og ris på byggeplassen

Per Berg
20. des. 2001 - 09:50

De ti byggeplassene er tilfeldig valgt. Nestleder Eirik Wærner i Miljøvernforbundet sier til Teknisk Ukeblad at disse byggeplassene totalt kan spare 1,2 millioner kroner ved å kildesortere avfallet. - Det er naturlig å forvente at de entreprenørene som kildesorterer dårligst, har de høyeste byggekostnadene, sier han.

Resultatene av undersøkelsen viser at NCC deltar i de tre best vurderte prosjektene. FF hage og miljø deltar som avfallsentreprenør i de to beste byggeprosjektene. Telenors byggeprosjekt på Fornebu er klart det mest miljøvennlige av de undersøkte, fremholder Wærner.

Bedre enn ventet

Norges Miljøvernforbund har i en årrekke arbeidet med avfall fra bygg- og anleggsvirksomhet. De har laget en miljøsaneringsveileder for bygg, og de tok initiativet til å lage en nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. Forbundet står også bak en handlingspakke for innføring av kildesortering på byggeplasser.

- Gjennom arbeidet med den nasjonale handlingsplanen, har vi fått et visst inntrykk av forholdene, men vi følte behov for å sjekke status selv. Vi akter å følge opp denne undersøkelsen for Oslo-regionen ved å sjekke andre deler av landet også, sier Wærner.

Hovedinntrykket til Miljøvernforbundet er at det er mer utstrakt kildesortering enn de hadde ventet. Men ifølge Wærner er det langt igjen før de vil dele ut karakteren "meget godt" for bygg- og anleggsbransjen som helhet. - Ingen av de ti prosjektene ville fått denne karakteren. Telenor ville fått "godt", noen andre ville fått "bestått", mens flere ville fått "ikke bestått". Men vi venter til neste undersøkelser med å dele ut karakterbøkene, sier han.

Generelle erfaringer

Inntrykket fra de fleste byggeplassene er at det ikke skilles på rent og forurenset trevirke. De færreste anlegg for forbrenning av trevirke har konsesjon til å brenne forurenset virke. De færreste byggeplasser har container for spesialavfall, og slike containere er ofte gjemt den bort på et svært lite sentralt sted på byggeplassen.

De færreste har skjønt at det er god økonomi å ha en komprimatorcontainer for papp og plast på byggeplassen. Likeledes har de færreste skjønt at elektrisk og elektronisk avfall skal sorteres hver for seg. Plast sorteres heller ikke alltid ut.

Wærner legger til at mange byggeplasser griser til veiene i nabolaget, fordi de ikke har vaskestasjoner for lastebiler som kjører ut av området.

Stjerner i boken

Byggeplassen til LilleBorg får stjerne i boka til Miljøvernforbundet på grunn av ombruk av betong og tegl. Bravidabygget er ett av få prosjekter som har god byggeplassinformasjon som nevner alle fraksjoner som skal sorteres på byggeplassen. Manglerud kjøpesenter får også pluss fordi de skiller mellom elektrisk og elektronisk avfall.

Byggeplassen til Telenor på Fornebu får flest stjerner:

Strenge krav til entreprenørene med to bilag til kontraktene som beskriver i detalj entreprenørenes sikring av miljøet

Det er langt igjen før vi vil dele ut karakteren meget godt for bransjen som helhet.

EIRIK WÆRNER, NORGES MILJØVERNFORBUND

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.