Rørmontør med 40 ansatte blant bygg-konkursene i januar

– Jeg har klart å skaffe 38 av dem videre arbeid, sier innehaveren.

Rørmontør med 40 ansatte blant bygg-konkursene i januar
TG Ventinor hadde spesialisert seg på blant annet montasje og isolering av ventilasjonsrør. Illustrasjonsfoto: Knut Bjørheim

Målt i antall ansatte var TG Ventinor det største firmaet i byggenæringen som gikk konkurs i årets første måned (se tabell lenger ned).  På det meste hadde Skjeberg-selskapet 83 ansatte, men de var nede i 40 da konkursen var et faktum 17. januar i år. Alle disse ansatte var fra Polen.