NYHETER

Romerike i støpeskjeen

Jarle Skoglund
19. sep. 2005 - 16:44

Romerike har gjennomgått store forandringer de siste 10 årene. Gardermo-utbyggingen er blitt omtalt som den største omveltningen i dette distriktet siden istiden. Sluttstrek ble satt i oktober 2003 da riksveg 35 mellom Gardermoen og Hadeland ble åpnet. 16 måneder senere var det anleggstart for neste store omveltning.

Første etappe av ny riksveg 2 går mellom Kløfta og Nybakk, en strekning på 10,5 km. Styringsrammen for denne parsellen er på vel 600 millioner kroner. Det betyr at det skal være 50 % sannsynlighet for at rammen ikke overskrides.Raviner på tvers av vegen

Området som berøres av vegtraséen er gjennomskåret av raviner, i likhet med store deler av Romerike for øvrig. De fleste ravinene går på tvers av traséen. Likevel er det ikke dype skjæringer som dominerer anleggsområdet. Dette skyldes først og fremst at Vegvesenet foretrekker å krysse ravinene på bruer og fyllinger framfor å skjære seg gjennom åsene mellom dem. Grunnen mellom Kløfta og Nybakk består for en stor del av leire. Hvis man lager dype skjæringer i bløte masser, blir grunnen ustabil. Kostbare stabiliseringstiltak kan bli nødvendig for å hindre utglidninger.

7 bruer blir bygd for å føre riksveg 2 over ravinene. De to lengste måler 249 og 153 meter. Ytterligere fire bruer skal føre lokalveger over riksveg 2.

Til tross for at traséen ligger høyt i terrenget, skal det graves ut hele 540 000 kubikkmeter på de 10,5 kilometrene. En god del av leiren som blir fjernet er så bløt under tørrskorpen at den ikke er egnet til å bygge opp vegfyllinger. Entreprenørene må derfor hente fyllmasse utenfra selv om masseoverskuddet i veglinjen er på 200 000 kbm. Noe av overskuddet går med til motfyllinger.De store må skjerpe seg

Strekningen Kløfta-Nybakk er delt i 11 entrepriser. De to første er allerede avsluttet. For tiden er det arbeid i gang på fem entrepriser med en samlet verdi på 250 millioner kroner, og kontrakt for ytterligere en er nettopp underskrevet. De to neste er ute i løpet av de nærmeste månedene. Den aller siste går ikke ut før i 2007.

Region Øst har hittil sluppet ubehagelige overraskelser i form av høye entrepriser. Prosjektleder Erik Furuset tror at mye av forklaringen kan være oppdelingen i mange mindre entrepriser. Dette gjør det mulig for små og mellomstore entreprenører å kjempe om kontraktene i en tid da de store kan velge og vrake i feite jobber. Dermed er de store nødt til å skjerpe seg hvis de vil ha jobber på riksveg 2.

Det har de også gjort, 6 av de 7 kontrakten som er underskrevet har gått til NCC, Mesta og PEAB. Den 7. gikk til Halvard Huser fra Gjerdrum, som skal ta en strekning på halvannen km av den nye vegen.Fjerner hindringer

Traséene til ny og gammel riksveg 2 krysser hverandre flere steder. Den gamle vegen slynger seg som et hoppetau rundt den nye. Dette kunne gjort masseflyttingen vanskelig. Det første Vegvesenet gjorde var derfor å fjerne hindringer langs traséen til den nye vegen. Den ene av de to entreprisene som allerede er fullført, gjaldt flytting av dagens riksveg 2 over en 1 300 meter lang strekning. Flyttingen førte til at to krysninger mellom ny og gammel veg ble fjernet.

Den andre av de to avsluttete entreprisene gjaldt bygging av Lauten bru som fører en lokalveg over den framtidige motorvegen. Straks brua var ferdig, fikk anleggsmaskinene fri passasje under den.16 meters bredde

Det ingen parallelle bruer på riksveg 2. Alle bruer bygges som én konstruksjon, til tross at de får fire felt. Dette har sammenheng med at nyvegen blir en såkalt smal fire-felts veg. Total vegbredde blir bare 16 meter. To av bruene får likevel en bredde på 17,5 meter fordi de ble prosjektert før vegbredden ble endelig fastsatt.

I framtida kan 16 meter bli standard vegbredde på fire-feltsveger med begrenset trafikkgrunnlag. Vegvesenet regner med at riksveg 2 mellom Kløfta og Nybakk vil få en ÅDT på mellom 8 000 og 12 000 mellom. Åpning finner sted høsten 2007.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.