ARBEIDSLIV

Rødt Siemens-år

Finn Halvorsen
14. des. 2001 - 15:51

- Et særdeles vanskelig år og et meget dårlig resultat. Slik karakteriserte administrerende direktør Hans Lødrup det norske Siemens-konsernets nylig avsluttede regnskapsår.

Underskuddet etter skatt ble på 139 millioner kroner mot et overskudd på 217 millioner kroner i fjor. Omsetningen var på 4,98 milliarder kroner, en økning på 289 millioner kroner.

Konkurstap

Lødrup sier at det negative resultatet i første rekke skyldes konkursene i Enitel og Broadband Mobile, samt tapsavsetninger knyttet til Kværner.

- Konkursene påførte oss et tap på ca 150 millioner kroner, en betydelig sum når vi vet at overskuddet i et normalår ligger rundt 100 millioner kroner. Disse pengene er tapt for alltid. Vi mister dessuten milliardinntekter i årene som kommer. Tapsavsetningene i Kværner vil forhåpentligvis kunne tilbakeføres neste år, sier Lødrup.

Tror på fremtiden

Selv uten Kværner-problemer og de nevnte konkursene ville regnskapet vært tilfredsstillende. Lødrup presenterte derfor et åtte-punktsprogram som i løpet av forretningsåret 2002-2003 skal gi konsernet et overskudd på 4-6 prosent.