Rockwool går over til biogass i sine danske fabrikker: Halverer utslippene 

Målet er å bli kvitt koksen i alle steinull-fabrikkene.

Rockwool går over til biogass i sine danske fabrikker: Halverer utslippene 
Rockwool skal bruke lokalprodusert biogass fra landbruket til å smelte stein til steinull. Bildet er fra Jæren. Rogaland har hatt som mål at 60 prosent av alt husdyrgjødsel skal innom et biogassanlegg før det spres. Bilde: Per Lars Tonstad

Å smelte stein krever naturlig nok ekstremt høye temperaturer, og dermed store mengder energi. Steinullprodusenten Rockwool har 47 fabrikker over hele verden. I dag brenner de koks for å oppnå nødvendig temperatur.