Rockwool bytter koks med elektrisitet, og kutter utslipp med 80 prosent

Utvikler ny smelteovn som kan smelte stein og gjenvinne stålull.

Rockwool bytter koks med elektrisitet, og kutter utslipp med 80 prosent
Steinullfabrikken i Moss er en av 28 fabrikker i Rockwool-konsernet, og er plukket ut til å lede an i energiomstillingen i selskapet. Foto: Rockwool

Ved å utvikle en ny smelteovn som bruker elektrisitet i stedet for koks, vil Rockwool i Moss redusere CO2-utslippene ved fabrikken i Moss med mer enn 80 prosent.