Roboten Stan skal parkere biler på Gatwick airport

Kan frigjøre plass til 2500 ekstra biler.

Roboten Stan skal parkere biler på Gatwick airport
Roboten skal parkere bilene slik at kapasiteten kan økes uten å ta opp mer plass.

En automatisert «palleløfter» skal parkere bilene på flyplassen Gatwick på forsøksbasis. Flyplassen mener at robotene kan være med på å øke parkeringskapasiteten betraktelig.