Rita lager flom

De røde feltene viser hvor vannstanden antas å komme opp i fem meter over normalen, mens de gule områdene viser hvor vannet kan stige så mye som 10 meter.
De røde feltene viser hvor vannstanden antas å komme opp i fem meter over normalen, mens de gule områdene viser hvor vannet kan stige så mye som 10 meter. (Bilde: NASA)

Ved hjelp av satellittfotografier og spektroradiometer har NASA laget et kart som viser hvilke områder som kan vente seg flom og hvor høyt vannet er ventet å stige.

På grunn av vind og varierende lufttrykk, kan vannstanden stige opp mot 10 meter og oversvømme store områder. På engelsk kalles fenomenet ”surge”, stor bølge.

Dike svikter

I New Orleans har ett av de reparerte dikene etter Katrina-orkanen nå gitt etter i 30 meters bredde og gater fylles med vann. Kraftig regnfall på grunn av Rita og høyere vannstand er årsaken.

Ingeniørkorpset, som reparerte dikene, mener at de andre stedene som ble reparert vil holde stand. New Orleans ligger i utkanten av Ritas kurs mot land. Rita vil nå kysten lørdag formiddag lokal tid. Orkanen er nedgradert til styrke 3 på vei mot land lørdag morgen.

Satellittkart

Kartet viser at New Orleans igjen kan vente seg flom på opp mot 5 meter og at områder nær Houston kan få vannstand på 10 meter over normalen.

Se animasjon og illustrasjon på NASAs sider her .

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå