FORUM

Risikoberegninger med foreldede modeller

SIKKERHET: I Teknisk Ukeblad nr. 4008 diskuteres risikoen for storulykker i Nordsjøen, og la det være sagt med en gang: De modellene som brukes for beregning av risiko er foreldet, satsingen på forskning er minimal og viljen til å diskutere innholdet i ordet «risiko» er borte og byttet med redsel for alt nytt og ukjent.

Risiko defineres stort sett som: Risiko= sannsynlighet x konsekvens, altså et fatalistisk syn på risiko som noe vi i Norge helst vil unngå eller bare må akseptere. Slik er det, vi kan bare se på.

En annen måte å se problemet på er: Risiko= sårbarhet x sannsynlighet og konsekvens. Her er sårbarhet knyttet til den aktuelle design eller den aktuelle operasjon og sannsynlighet og konsekvens knyttet mer til historiske data og beregnede data. Sårbarheten er noe vi kan beregne, analysere og vurdere på basis av den enkelte design eller den enkelte operasjon. På samme måte kan vi dele begrepet risiko i to, et knyttet til det produktet vi lager (x) og et knyttet til lover, regler og standarder fra industrien (f), probabelistisk. (Risiko i Design (RAID))

I den tidligere tiden i oljeindustrien kjøpte vi inn store mengder standarder, «engineering practices» og firmaers egne regler. Senere skulle vi utvikle disse selv, men i store trekk har «blårussen» overtatt og setter de enkelte delene ut på kontrakt slik at problemene skyves vekk og ned og ut til andre, fremfor å styrke ingeniørmiljøet og at man sammen utvikler nye og bedre standarder. Skal vi få dette til, må industriens egne folk tørre å samarbeide over bedriftsgrensene og ikke gjennom enheter som NHO og OLF. De enkelte ingeniører må samarbeide gjennom egne frittstående grupper og sammenslutninger, fri fra de firmaene de jobber i. Men NHO og OLF kan fremskynde dette arbeidet og finansiere deler av dette, eller oppmuntre firmaene til å sende sine folk, om de vil.

Samtidig må forskningen om sikkerhet og risiko tørre å gå ned et par hakk fra de såkalte overordnede modellene til faktisk produkt- operasjon- og risikomodellering. Dessuten har vi gjennom Bics søkt om å utvikle vår nåværende database da alle de eksisterende databasene verken har med terror eller miljø og er delt opp i al for mange faktorer uten sammenheng. Vi har ikke nådd frem.

Norsk Forening for Sikkerhet og MiIjø (på engelsk: Association for Loss Prevention) har som overordne t (nasjonal satsing) til Tverrfaglig Sikkerhetsforum i Polyteknisk Forening begynt arbeidet og kan kontaktes via www.bics.no. Der har vi også begynt forslagsvis med sertifisering av det personell som driver med sikkerhet, miljø, sikkerhet og CSR slik at personellet som skal ta avgjørelser, har nødvendig kunnskap. Vi trenger all den hjelp vi kan få, skal dette lykkes.

Egil Borse-Svensen

Porsgrunn

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.