COVID19

Risikerer å betale doble feriepenger til permitterte

Reglene og praksis for utbetaling av feriepenger er kompliserte, og blir enda mer komplisert når arbeidstakere er permittert. Arbeidsgivere kan i ytterste konsekvens risikere å måtte betale feriepenger to ganger.

Koronakrise og permitteringer gjør at arbeidsgivere må passe seg så de ikke betaler dobbelt med feriepenger. Her fra stranden på kanariøya Furteventura.
Koronakrise og permitteringer gjør at arbeidsgivere må passe seg så de ikke betaler dobbelt med feriepenger. Her fra stranden på kanariøya Furteventura. Foto: Colourbox
Are Fagerhaug Advokat/partner – Advokatfirmaet Selmer
30. mai 2020 - 05:00

Hovedregelen etter ferieloven er at opptjente feriepenger fra året før utbetales siste lønningsdag før ferien, men senest 1 uke før ferien tar til. Dersom ferien deles skal feriepengene fordeles tilsvarende, og blir deler av feriefritid overført til et påfølgende ferieår, utbetales feriepengene for den overførte delen først når ferien tas ut.

Den «praktiske» hovedregelen

De fleste arbeidsgivere følger imidlertid et annet system, hvor feriepengene utbetales i sin helhet i juni samtidig lønnstrekk for all ferie som arbeidstaker har rett på gjennom ferieåret. Rettslig er dette begrunnet ved at ferieloven åpner for at «den del av feriepengene som overstiger lønn for vanlig arbeidstid i ferien, …kan likevel utbetales i sammen med lønn for juni måned»

Ordningen innebærer at lønn for ikke avviklet ferie spares til ferieuttaket, som igjen er i overenstemmelse med ferielovens intensjon om at arbeidstaker har rett til betalt ferie.

Utfordringer ved feriepenger til permitterte

Utfordringen ved utbetaling av feriepenger til permitterte er at arbeidsgiver ikke har noen annen lønn å trekke i for ansatte som er permittert. Samtidig forventer arbeidstaker som er vant til å få feriepenger utbetalt i juni, å få feriepengene utbetalt i juni.

Ved utbetaling av alle feriepengene i juni får arbeidstaker både dagpenger og feriepenger utbetalt i samme måned. Samtidig har arbeidstaker ikke noe lønn til gode for senere ferieavvikling, og vil ikke få utbetalt lønn eller dagpenger ved senere uttak av ferie.

Aker Carbon Capture har solgt 80 prosent av virksomheten til amerikanske SLB for over 4 milliarder kroner. Her er selskapets mobile testenhet ved sementfabrikken i Brevik, hvor de fra neste år skal starte opp et CO2-fangstanlegg.
Les også

Aker Carbon Capture selger 80 prosent av selskapet

Risiko for krav om dobbel betaling

Et spørsmål er om arbeidsgivere likevel kan fortsette med å utbetale alle feriepengene i juni, også til permitterte?

For feriepenger som dekker hovedferien som ofte avvikles i juli/august vil dette normalt være i overenstemmelse med ferieloven, da utbetalingen skjer på siste lønningsdag før ferieavviklingen. Men for ferie som spares til senere, vil en slik utbetaling være i strid med ferieloven.

Ferieloven kan bare fravikes i tilfeller dette er til gunst for arbeidstaker, og det finnes flere rettsavgjørelser hvor det er vurdert at førtidig utbetaling av feriepenger ikke anses å være til gunst for arbeidstaker. Det kan dermed være en risiko for at arbeidstakere vil fremme krav om utbetaling av feriepenger på nytt ved senere ferieavvikling hvor de ikke får utbetalt lønn.

Gi god og tydelig informasjon

Risikoen for slike fremtidige krav vil etter vår vurdering reduseres vesentlig ved at arbeidsgiver gir god og tydelig informasjon i forbindelse med utbetalingen av feriepengene. Det er viktig at ansatte er klar over at konsekvensen av at de får utbetalt feriepengene i juni, er at de ikke får noe lønn eller feriepenger ved avvikling av ferie og at de således oppfordres til å "spare" feriepengene slik at de kan benytte disse ved senere ferieavvikling.

For å fjerne risikoen helt, er alternativet å kun utbetale feriepenger i juni for ferie som i avvikles i hovedferien i juli/august, og avvente utbetaling av feriepengene som relaterer seg til senere ferieavvikling til denne ferien faktisk tas ut. Merk også at ferieloven kun regulerer feriepenger basert på 4 uker og 1 dag ferie, og at det er større frihet med hensyn til utbetaling av avtalefestede feriepenger som går ut over dette.

Uansett valg av løsning, er det viktig å gi god informasjon til ansatte slik at det ikke oppstår uklarheter eller overraskelser. Denne type spørsmål bør også drøftes med tillitsvalgte for å få en god forankring.

Redusere feriepenger for allerede avviklet ferie

Et annet spørsmål som har kommet opp i forbindelse med feriepenger til permitterte er hvorvidt det er lovlig å redusere feriepengeutbetalingen med lønn som er utbetalt ved allerede avviklet ferie. Spørsmålet er om slik trekk er i strid med arbeidsmiljølovens regler om forbud mot trekk i lønn og feriepenger.

Selv om det kan være noe usikkerhet knyttet til dette, er vår oppfatning er det grunnlag for å redusere feriepengeutbetalingene i slike tilfeller, da realiteten er at den ansatte har allerede fått betalt ferie. En full utbetaling av feriepengene uten reduksjon for allerede utbetalte ytelser vil innebære at den ansatte får dobbelt betalt. Lønn for avviklet ferie må anses å være «feriepenger» i den forstand at det er betaling for ferie, og således reduserer feriepengekravet som den ansatte har til gode.

Etterisolering av vegger og tak utgjør en betydelig energiforskjell for kommunale bygg.
Les også

Enøk-støtte: Sykehjem har allerede sprengt potten sin

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.