ARKIVNYHETER

Risa utvider på Lauvvik

Parkeringsplassen til venstre blir fjernet og erstattet av to nye. Der den ligger i dag, blir det en ny veg. Vegen til høyre på bildet blir omgjort til oppstillingsfelt.
Parkeringsplassen til venstre blir fjernet og erstattet av to nye. Der den ligger i dag, blir det en ny veg. Vegen til høyre på bildet blir omgjort til oppstillingsfelt. Bilde: Per Ove Stokkeland, Statens vegvesen

Risa lå lavest ved anbudsåpningen, men etter kontrollregningen ble anbudet oppjustert med nesten 600 000 kroner. Likevel var Risas anbud litt lavere enn nærmeste konkurrent, og mye lavere enn kostnadsoverslaget.

Oppdraget omfatter sprenging av 20 000 kbm fjell. Det utsprengte området blir blant annet brukt til et 200 meter langt oppstillingsfelt. Terminalområdet skal utvides med ca. 3 000 kvm. En del del av det nye arealet blir brukt til parkeringsplass. Risa skal også etablere 500 meter fortau og turveg. Overskuddsmasse fra sprengingen blir fraktet med lekter og dumpet på et utfyllingsområde i nærheten av Stavanger.

Lauvvik fergeleie ligger et par mil øst for Sandnes. Det er vestre endepunkt for et kort fergesamband over Høgfjorden og et langt som ender i Lysebotn innerst i Lysefjorden. Det siste betjenes av «Lysefjord» det meste av året. Det er en hurtiggående ferge med en kapasitet på 12 personbilenheter (PBE). I sommermånedene er trafikken mye større. Da tar turistene gjerne turen gjennom Lysefjorden med bobilene sine. For å ta unna den trafikken blir «Strand» satt inn. Den har plass til 64 PBE. Det korte sambandet over Høgsfjorden blir betjent av «Finnøy», som har en kapasitet på 110 PBE.

Vegvesenet forlanger at sprengningsarbeidet og utvidelsen av arealet skal være fullført før turisttrafikken kommer i gang for alvor. Mer rekker man ikke. Oppmerking, steinarbeid og lignende blir tatt senere. 30. november skal hele jobben være fullført.

De totale omkostningene for arbeidet på Lauvvik er beregnet til 18 millioner kroner, som dekkes over ordinære vegbudsjetter. Prosjekteringen er utført av Dimensjon i Sandnes.

Les mer om: